יורשים אשר ירשו זכויות במקרקעין יכולים לרשום את זכויות ההורשה שלהם בלשכת רישום המקרקעין
הורשת הזכויות יכולה להיעשות על פי צו ירושה, צו קיום צוואה או על פי הסכם בין היורשים לאחר שניתן אחד מהצווים
אפשר להגיש את הבקשה לרישום הזכויות במסגרת הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪ (נכון ל-2023)

יורשים שירשו זכויות במקרקעין יכולים לרשום את זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שבשטחה רשומים המקרקעין.

שימו לב
 • דף זה עוסק ברישום הזכויות של מקרקעין שרשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
 • למידע על העברת זכויות הורשה במקרקעין שמנוהלים ברשות מקרקעי ישראל ראו באתר הרשות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הבקשה לרישום זכויות ההורשה מוגשת ללשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין.
 • ניתן לאתר את הלשכה הרלוונטית באמצעות חיפוש לפי מספר גוש או יישוב.
 • הבקשה תוגש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות הדואר, ממוען ללשכה הרלוונטית.
  • בהפקדת התיק בלשכה הרלוונטית בשעות קבלת קהל.
  • הגשה מקוונת - יכולה להיעשות רק על-ידי עורכי דין בעלי כרטיס חכם מתאים. הגשה מקוונת תתאפשר רק לרישום הורשה בהתאם לצווי ירושה וצווי קיום צוואה אשר קיבלו תוקף על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין רבני בלבד.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪ (נכון ל-2023) אותה ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:
שימו לב
ניתן להגיש את הבקשה לרישום הזכויות במסגרת הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובאופן הזה היורשים לא נדרשים להגיש שתי בקשות נפרדות.

שלבי ההליך

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לרישום מקרקעין.
  • על הבקשה להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות, ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהיה חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  • לא תתקבל בקשה מאומתת על ידי קונסול.
  • אם הבקשה נוגעת למקרקעין שונים הרשומים באותה לשכה (למשל, שתי דירות שונות הרשומות בראש העין), מומלץ לפרט את כל הנכסים על גבי אותה בקשה.
  • אם הבקשה מוגשת בצורה מקוונת יש לצרף לה כתב הצהרה והתחייבות של עו"ד להגשה מקוונת לשם רישום עסקאות ופעולות שונות, אם קיימת בעיה בפתיחת הטופס, יש למלא אחר ההוראות במדריך.
 • אם צו קיום הצוואה או צו הירושה אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אין צורך לצרף את הצו אלא רק לציין את פרטי המנוח בבקשה (שם ותעודת זהות).
 • אם צו הירושה או צו קיום הצוואה לא אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, אלא על ידי רשות מוסמכת אחרת, יש להגיש את הצו המקורי שאושר על ידי הרשות מוסמכת.
  • ניתן להגיש העתק נאמן למקור במקום צו מקורי, בתנאי שיהיה מאושר על ידי הרשות שאישרה את הצו (למשל, אם הצו אושר בערכאה דתית מוסמכת, גם ההעתק צריך להיות מאושר על ידי אותה הערכאה שאישרה את הצו).
  • לחלופין, ניתן להגיש העתק מאושר על ידי נוטריון. העתק מאושר על ידי נוטריון עלול להיות יקר יותר מהעתק נאמן למקור המאושר על ידי רשות מוסמכת.
 • במקרה שהיורשים (או גורמים אחרים) הם שותפים במקרקעין, ניתן לרשום גם את הסכם השיתוף בין הצדדים.

טיפול בבקשה שהוגשה ללשכה באופן ידני או בדואר

 • עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.
 • בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • אם ימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה.
 • מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • התיק יישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. אם התיק לא נאסף במשך 7 ימים, הוא יישלח בדואר לכתובת של מגיש הבקשה.
 • ניתן יהיה להגיש את הבקשה מחדש בצירוף התיקונים אליהם מתייחס מכתב הדחייה.

טיפול בבקשה שהוגשה באופן מקוון

 • לאחר הטיפול בלשכה, יישלח אישור על רישום הפעולה או הועדה על דחיית הפעולה בציון סיבת הדחייה, לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהגשת הבקשה.
 • עורך הדין שזוהה כמגיש הבקשה יוכל לצפות בפרטי הבקשה, במסמכים שהוגשו על ידו ובמכתב הדחייה או סיבת ההשהיה.
 • עורך הדין שהגיש את הבקשה יוכל להגיש אותה בשנית לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים שפורטו במכתב הדחייה או ההשהיה.
 • בכל מקרה, נדרש צירוף כתב הצהרה חדש על ידי עורך הדין שמגיש את הבקשה בשנית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים