הסעת ילדים עם מוגבלות למסגרות החינוך צריכה להיעשות ברכב בטיחותי בהתאם לכללים שיפורטו להלן
סוג הרכב נקבע בהתאם לשימוש של הילדים בעגלת נכים או במכשירים אורטופדיים

על-פי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, כאשר רשות מקומית מסיעה לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות, יש להסיעם ברכב בטיחותי.

ילדים הזקוקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים

 • ברכב המתאים להסעת ילדים הזקוקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים צריכים להיות מותקנים האמצעים הבאים:
  • מתקן להרמת עגלת נכה
  • אמצעי ריתום לכל נוסע במושב ולעגלות הנכים
  • רצפה עם מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים
  • משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים
  • ידיות מרופדות במושבי הנכים
  • מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב
  • מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב
  • ציוד עזרה ראשונה
  • שתי דלתות לפחות
  • אמצעי לקשר (אפשרי מכשיר נייד)

ילדים שאינם זקוקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים

 • ברכב המתאים להסעת ילדים שאינם זקוקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים צריכים להיות מותקנים האמצעים הבאים:
  • מושבים קבועים לנכים
  • אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב
  • משענות ראש בכל מושבי הרכב
  • ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים
  • מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב
  • מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב
  • ציוד עזרה ראשונה
  • שתי דלתות לפחות
  • אמצעי לקשר (אפשרי מכשיר נייד)
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים