פעוטות עם מוגבלות זכאים להסעה למעון יום שיקומי המתאים לצרכיהם
באחריות הרשות המקומית להסדיר ולממן את ההסעות, גם אם המעון השיקומי אינו ממוקם בתחום השיפוט של אותה רשות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי ת"א-יפו
שם התיק:002390/04
תאריך:21.12.2004
קישור:לנוסח פסק הדין

הורים לפעוטות עם מוגבלות הזקוקים להסעה למעון יום שיקומי, הגישו עתירה נגד הרשויות המקומיות שבתחומן הם מתגוררים, לאחר שסירבו לספק להם הסעה, בניגוד להוראות חוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס - 2000, וחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד - 1994.

  • בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי לנוכח הוראות סעיף 3(ב) לחוק הסעה בטיחותית, הרשות המקומית אינה רשאית לסרב לממן את ההסעה, גם אם עלות ההסעה עולה על הסכום שהוקצה לאותה רשות על-פי סל השירותים.
  • בנוסף, נקבעו פיצויים והחזרי הוצאות לתובעים עבור התקופה שלא קיבלו את השירות, ושבמהלכה נגרמו להם הוצאות שאינן מוצדקות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.