הקדמה:

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 קובע את זכאותם של ילדים ופעוטות עם צרכים מיוחדים להסעות מביתם למוסד חינוכי או למעון שיקומי, וכן את זכאותם לליווי בהסעות.

על פי החוק, הרשות המקומית שבתחומה גר הילד אחראית על ארגון ההסעות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד -1994
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו