הקדמה:

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 קובע את זכאותם של ילדים ופעוטות עם צרכים מיוחדים להסעות מביתם למוסד חינוכי או למעון שיקומי, וכן את זכאותם לליווי בהסעות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד -1994
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך והתרבות; שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו