רשות מקומית חייבת לפעול על פי תקנות הרישום, לרבות רישום ילדים לגנים במועד הקבוע בהן
רשות המקומית שלא פעלה לפי התקנות, חייבת לרשום את הילדים גם לאחר המועד הנדרש

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים
שם התיק:עע"ם 4491/08
תאריך:1.4.2009
קישור:פסק הדין (באתר נבו)
  • העתירה עוסקת בשאלה האם ניתן, במקרים מסויימים, לרשום ילדים לגנים לא במועדים שנקבעו בתקנות.
  • מדובר על מחלוקת בין רשות מקומית לבין עמותה המפעילה גני ילדים, בעניין רישום מספר ילדים לגני העמותה.
  • המערערת (עיריית אלשאעור) סירבה לרשום את אותם ילדים מכיוון שעברו מועדי הרישום על פי התקנות. התברר שהעירייה לא פעלה כדין, לא רשמה את הילדים לעמותה במועד שנקבע בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959.

בית המשפט פסק:

  • הורי התלמידים, מוסדות החינוך, הרשות המקומית ומשרד החינוך חייבים לפעול על פי תקנות משרד החינוך, לרבות רישום הילדים במועדים הקבועים בהן:
  • מכיוון שהרשות המקומית (עיריית אלשאעור), סטתה מהוראות התקנות ולא רשמה ילדים למוסד החינוך במועד הנדרש, היא נדרשת לרשום את הילדים גם לאחר המועד הקבוע בתקנות.

משמעות

  • רשות מקומית חייבת לפעול על פי תקנות משרד החינוך, לרבות תנאי הרישום בגני הילדים.
  • במקרה שהרשות לא פעלה כדין וסטתה מהוראות התקנות היא חייבת לרשום את הילדים גם לאחר המועד הנדרש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות