הקדמה:

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 נועדו להסדיר את תהליך הרישום למוסדות החינוך.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך והתרבות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר ״נבו״.