תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 נועדו להסדיר את תהליך הרישום למוסדות החינוך.

פרטים

שם החוק:תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959
קישור:לקריאת התקנות
שר אחראי:שר החינוך והתרבות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר ״נבו״.