כדי לשחרר גופת הרוג בתאונת דרכים מאחזקת המשטרה, על בן משפחה מקרבה ראשונה לזהותו
משפחת הרוג בתאונת דרכים המתנגדת לנתיחת גופתו יכולה לערער על צו הנתיחה שהוציאה המשטרה

כדי להביא הרוג בתאונת דרכים לקבורה ו"לשחרר" את גופתו מהמקום שבו היא נמצאת, על בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה לזהותו.

שלבי ההליך

 • לשם זיהוי הגופה, יגיע בן המשפחה אל המקום שבו שוהה הגופה, מלווה בקצין נפגעים של המשטרה.
 • במקרים שבהם לא נוצרו תנאים יוצאי דופן, יינתן אישור לשחרור הגופה.
 • במקרים אחרים, כאשר על המשטרה לבדוק היטב את סיבת המוות, עולה הצורך לנתח את הגופה. למשל: כאשר קיים חשד כי המוות לא נגרם ישירות מתאונת הדרכים או כאשר קיים חשש סביר כי התאונה הייתה חלק מאירוע פלילי.
  • על המשטרה לקבל את הסכמת המשפחה לנתיחת הגופה.
  • אם נתנה המשפחה את הסכמתה, ניתן אישור לשחרור הגופה בתום הנתיחה.
  • אם המשפחה מתנגדת לנתיחה, רצונה מכובד בדרך כלל, אולם כאשר הניתוח מהותי לצורך החקירה, יחל הליך משפטי שבו תוציא המשטרה צו משפטי לנתיחה.

ערעור

 • המשפחה יכולה לערער לבית המשפט על הצו המשפטי שהוציאה המשטרה.
 • בתום ההליך השיפוטי ולאור תוצאותיו, יוחלט מתי תינתן למשפחה האפשרות לשחרר את הגופה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים