בכל תאונת דרכים ממנה המשטרה חוקר לארוע. בתאונה עם פצועים קשה או הרוגים, מצטרף לחקירה גם בוחן תנועה
אם החליטה היחידה החוקרת להמליץ על הגשת כתב אישום, מועברת ההמלצה לתובע שיחליט אם להגיש כתב אישום
במקרה שהוחלט שלא להגיש כתב אישום, ניתן לערער על ההחלטה בפני יחידת המשטרה שסגרה את התיק


ראו גם

כאשר מתרחשת תאונת דרכים, מתמנה חוקר לאירוע מטעם משטרת ישראל.

 • בין תפקידי החוקר:
  • להביא את חקירת התאונה לידי מיצוי
  • להבין את הנסיבות שהובילו לתאונה
  • לנסות להבין האם הגורם לתאונה היה אנושי או אחר

שלבי ההליך

 1. בכל תאונת דרכים, ממנה המשטרה חוקר מקצועי המבצע את החקירה מתחילתה ועד סופה. חוקר זה עומד לרשות המשפחות לשם סיוע, עדכון, או כל שאלה הנוגעת לתאונה.
  • החוקר אוסף עדויות מאנשים שנפגעו בתאונה, מעדים לתאונה ומבני המשפחות והסביבה הקרובה של הנפגעים.
  • על משפחות הנפגעים להיות בקשר עם אותו חוקר, כדי לקבל ממנו את ממצאי החקירה ולשמוע על התקדמותה.
  • במקרה של תאונת דרכים עם הרוגים, על בן המשפחה שזיהה את גופת ההרוג להגיע אל יחידת אגף התנועה באזור מגוריו לצורך מתן עדות.
  • בכל תאונה בה מעורבים פצועים קשה או הרוגים, מתנהלת גם חקירה של בוחני תנועה. עבודתם כוללת בעיקר את זיהוי האחראי לתאונת הדרכים ואת נסיבות התרחשותה.
  • במקרה של חקירת תאונת פגע וברח, ישתתפו בחקירה גם יחידות המודיעין והסיור של המשטרה לצורך איתור הפוגע.
 2. לאחר סיום החקירה ואם נמצאות ראיות מספקות נגד אדם מסוים המצביעות על אחריותו לתאונת הדרכים, מחליטה יחידת החקירות המשטרתית האחראית על החקירה האם להמליץ על הגשת כתב אישום.
  • אם הוחלט להמליץ על הגשת כתב אישום, מועבר התיק ליחידת התביעות המשטרתית או לפרקליטות המחוז (בהתאם לעבירה) והתובע עובר מחדש על כל הראיות ובמידת הצורך מכין את כתב האישום על פי הראיות שבתיק. יש לציין כי המלצת היחידה החוקרת אינה מחייבת את התובע בהגשת כתב אישום.
  • אם הוחלט שלא להגיש כתב אישום, נשלחת הודעה על כך לכל המעורבים בתאונה.

ערעור

 • אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטה שלא להגיש כתב אישום, רשאי להגיש ערר על ההחלטה באמצעות פנייה ליחידת המשטרה שסגרה את התיק.
 • הערר, בצירוף תיק החקירה והמלצת המשטרה, יועבר לפרקליטות המדינה שתוכל לאשר את החלטת המשטרה, להורות למשטרה להמשיך ולחקור או להגיש כתב אישום.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים