הקדמה:

בית המשפט קבע כי שימוש בצילום של לקוח לקמפיין פרסומי שחרג מעבר לגבולות ההסכמה שנתן מהווה פגיעה בפרטיותו
הנתבעת חוייבה בפיצויים בסך 11,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט השלום בירושלים
מס' תיק:
20901-08
תאריך:
20.02.2011

העובדות

  • לקוח שערך קניות ברשת מרכולים בירושלים, קיבל הצעה מנציגי הרשת להצטלם לפרסום שיופיע באותו סניף, ולקבל תשלום על השתתפותו. לטענת הלקוח, לא נמסר לו כי תמונתו תופיע גם על גבי לוחות שנה, בעיתונים או בסניפים אחרים.
  • בתנאים שהובהרו לו, הסכים התובע להשתתף בפרסום והגיע ליום צילומים שנערך באותה חנות של הרשת.
  • רק לאחר מכן גילה התובע כי הפרסום שהשתתף בו אינו פרסום מקומי, וכי תמונתו משמשת במסע פרסום נרחב המופיע בכל אזור שקיימים בו סניפים של הרשת. פרסום זה כלל תמונות ענק, לוחות שנה, פרסומים על אוטובוסים, פרסומים שנשלחו בדיוור ישיר לבתים, פרסומי ענק בעיתונות וכן בחלונות ראווה של סניפים אחרים של הרשת.
  • הלקוח החליט לתבוע את רשת המרכולים משום שלטענתו, אין ללמוד מההסכמה המוגבלת שנתן על הסכמה נרחבת המתייחסת לפרסום תמונתו בעיתונים ועל גבי אוטובוסים.
  • הרשת הנתבעת טענה כי זו משמעות המונח "קמפיין" שאליו הסכים התובע, ומכאן ניתן ללמוד על הסכמה מפורשת.

פסיקת בית המשפט

  • השופט קיבל את עמדת התובע שלפיה הסכים לפגיעה מסוימת בפרטיותו, אך הסכמה זו אינה תקפה לגבי כל אפיקי הפרסום שנעשו. הסכמה לפרסום מודעה על גבי חלון אחד הסניפים אינה זהה להסכמה לפרסום בעיתונות בכל רחבי הארץ, על גבי אוטובוסים ועל לוחות שנה הנשלחים ללקוחות והיא מחייבת הסכמה נפרדת ומפורשת לפרסום מסוג זה.
  • השופט הדגיש את חשיבותה של הזכות לפרטיות, הכוללת גם את הזכות לכך שתמונתו של אדם לא תפורסם באופן נרחב כל כך במסגרת מסע פרסום מסחרי. כדי לדאוג לשמירה על זכות זו, יש להקפיד על כך שאם הפגיעה בפרטיות נעשית בהסכמת הנפגע – הגדרת היקף מסע הפרסום תיעשה באופן ברור כך שהאדם המסכים לפרסום ידע ויבין לחלוטין לאיזה פרסום הוא מסכים ומהם האמצעים שבהם תופץ תמונתו.
  • רשת המרכולים חוייבה לשלם לתובע פיצויים בסך 11,000 ₪.

משמעות

  • לא ניתן לגזור מהסכמתו של אדם לפרסום תמונתו בנסיבות ספציפיות, הסכמה לגבי פרסום תמונתו בהיקף נרחב יותר. פרסום שכזה ללא קבלת רשותו של אותו אדם מהווה פגיעה בפרטיות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״