סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לשירותי תמיכה באוניברסיטאות ובמכללות

כדי לסייע בשילובם של סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה בלימודים פועלות במוסדות האקדמיים יחידות תמיכה.

  • השירותים שניתנים ביחידות התמיכה כוללים:
    • חדר עם ציוד טכנולוגי מונגש וגישה מונגשת לספריית האוניברסיטה.
    • סיוע של עובדים סוציאליים בהתמודדות הרגשית עם האתגרים השונים.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

אופן קבלת השירות

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.