הקדמה:

סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לשירותי תמיכה בקמפוסים בעת לימודיהם


על-מנת להקל על שילובם של עיוורים ולקויי ראייה בחברה, ניתנים להם שירותי תמיכה בעת לימודיהם האקדמיים.

רשימת יחידות התמיכה

 • האוניברסיטה העברית - ת"ד 24051, הר הצופים, ירושלים, 91240, טל': 02-5882155, פקס: 02-5826166, דוא"ל:
 • אוניברסיטת בר-אילן - היחידה למעורבות חברתית, רמת-גן, 52100, טל': 03-5318491, פקס: 03-5344622
 • אוניברסיטת תל-אביב - בניין מיטשל, מדור מלגות, ת.ד 9040, תל–אביב, 69978, טל': 03-6409691, פקס: 03-6409690
 • קריית הטכניון - חיפה, 32000, טל': 04-8294110, 04-8294367, פקס: 04-8230487
 • אוניברסיטת בן-גוריון - ת"ד 653, באר-שבע, 84105, טל': 08-6477388/9, פקס: 08-6472939
 • האוניברסיטה הפתוחה - רבוצקי 108, ת.ד. 808, רעננה, 43107, טל': 09-7781501, פקס: 09-7780634
 • אוניברסיטת חיפה - בניין רב-תכליתי, חיפה, 31095, טל': 04-8240685, 04-8240629, פקס: 04-8249174
 • מכללת הדסה - הנביאים 37, ירושלים, 91010, טל': 02-6291314
 • מכללת עמק יזרעאל - ד.נ. יזרעאל, 19300, טל': 04-6423468
 • מכללת הגליל המערבי - ת.ד. 2125, עכו, 24121, טל': 04-9015283

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות

תודות

 • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.