הקדמה:

שמ"פ דו יומי הוא שירות מילואים פעיל המתחיל ביום אחד ומסתיים ביום שלאחריו (אלא אם הוא נעשה במסגרת תרגיל גיוס שנמשך עד 24 שעות ומתפרש על פני שני ימים קלנדריים)
לבירורים אישיים ניתן לפנות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111

שמ"פ דו יומי הוא שירות מילואים פעיל המתחיל ביום אחד ומסתיים ביום שלאחריו.

  • עם זאת, שמ"פ הנמשך עד 24 שעות במסגרת תרגיל גיוס ומתפרש על פני שני ימים קלנדריים, נחשב כשמ"פ חד יומי.