הקדמה:

שמ"פ חד יומי הוא שירות מילואים שחל ביום קלנדרי אחד (בתאריך אחד), או שירות שאורכו עד 24 שעות במסגרת תרגיל גיוס, גם אם הוא מתפרש על פני שני ימים קלנדריים
זמן הנסיעה אל מקום השירות נכלל בשעות של יום השירות
לבירורים אישיים ניתן לפנות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111

שירות מילואים פעיל ייחשב כחד יומי (שמ"פ חד יומי) בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • השירות נמשך במסגרת יום קלנדרי אחד (עד יממה).
  • השירות נמשך עד 24 שעות במסגרת תרגיל גיוס, גם אם הוא מתפרש על פני שני ימים קלנדריים.

חשוב לדעת

  • זמן הנסיעה אל מקום השירות נכלל בשעות של יום השירות.
  • חייל מילואים שהגיע ביוזמתו אל היחידה אינו זכאי לאישור או לתשלום על שמ"פ חד יומי, גם אם תיאם את מועד הגעתו עם בעל תפקיד ביחידה.

חקיקה ונהלים

  • פקודת מטכ"ל 31.0819 - שמ"פ חד-יומי-רישום, דיווח ומתן אישור לחייל מילואים.