שמ"פ חד יומי הוא שירות מילואים שחל ביום קלנדרי אחד (בתאריך אחד) שלא עולה על 16 שעות
זמן הנסיעה אל מקום השירות ובחזרה נכלל בשעות של יום השירות
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

שירות מילואים פעיל ייחשב כחד יומי (שמ"פ חד יומי) בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • השירות נמשך במסגרת יום קלנדרי אחד (עד יממה).
  • השירות, כולל זמן הנסיעה למקום השירות ובחזרה, נמשך עד 16 שעות.

חשוב לדעת

  • יש לשחרר את החייל באופן שיאפשר לו להגיע לביתו עד השעה 24:00.
  • כל מי שנקראו לשירות, כולל שמ"פ חד יומי, זכאים לתשלום מהביטוח הלאומי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים