הקדמה:

בית המשפט הטיל עונש מאסר על אדם שניסה לבצע המתת חסד של אמו הקשישה
אדם אינו רשאי ליטול את חייו של אדם אחר, אף אם הדבר נעשה מתוך דאגה ורחמים עליו
המתה ואפילו ניסיון של המתה של אדם אחר, אף אם הדבר נעשה מתוך רחמים, מהווים עבירה פלילית שעונשה מאסר

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
עפ 4688/09
תאריך:
29.12.09

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של גבר שהורשע בנסיון לרצוח את אמו בעקבות הדרדרות במצבה הבריאותי. נסיון ההמתה בוצע באמצעות החלפת כדורי הויטמינים של האם בתרופות, מתוך דאגה לסבלה של האם החולה. על הבן נגזרה שנת מאסר אחת ועל פסק דין זה הוא ערער.

בית המשפט העליון קבע כי נימוקו העיקרי באי קבלת הערעור הוא קדושת החיים והצורך באמירה שיפוטית ראויה, שלפיה המבקש ליטול חיים בכוונת מכוון - דינו מאסר, אף אם מדובר באדם אהוב וקרוב לו ובמעשה הנובע מתוך רחמים על סבלו של אותו אדם. כמו כן נקבע כי אי אפשר להתעלם משיקול הרתעת הרבים וכי רק בשל הנסיבות הקשות והמיוחדות נגזר עונש בן שנה אחת, ואחרת היה העונש חמור בהרבה.

משמעות

  • אדם אינו רשאי ליטול את חייו של אדם אחר, אף אם הדבר נעשה מתוך דאגה ורחמים עליו.
  • המתה ואפילו ניסיון של המתה של אדם אחר אף א הדבר נעשה מתוך רחמים, מהווי עבירה פלילית שעונשה מאסר.

חקיקה ונהלים

תודות