הטקסט המועבר לתבנית זו (פרמטר "1" או "טקסט") ימורכז ויקבל מרווח מהתוכן שבא לפניו ואחריו. זהו המקום גם להשתמש ב{{דף נחיתה/כפתור}}.