נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהם עיוורים או שנקבעה להם נכות בשיעור 30% לפחות על פגיעה ברגליים, זכאים לקבל תג חניה לנכה של משרד הביטחון
מי שלא עונים על תנאי הזכאות של משרד הביטחון עשויים להיות זכאים לתג חניה לנכה כללי


נכי צה"ל וכוחות הביטחון עשויים לקבל תג חניה לנכה מטעם משרד הביטחון בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • התג מאפשר להחנות את הרכב במקומות שמיועדים לנכים ובמקומות שהחניה לא מותרת בהם, כל עוד החניה לא מפריעה לתנועה.
 • ניתן לשייך שני כלי רכב לתג חניה אחד אם שניהם משמשים להסעת הנכה.
  • בכל מקרה, גם אם משויכים לתג שני רכבים, יונפק תג אחד בלבד שישמש להסעת הנכה.
 • על אחד מהרכבים ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת - בהתאם לתנאים.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב שמשויך לתג ורק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהוכרה להם אחת מהפגיעות האלה:
  • פגיעה ברגליים בשיעור 30% לפחות
  • עיוורון
טיפ

תהליך מימוש הזכות

 • אישור הזכאות מועבר אוטומטית מאגף השיקום למשרד התחבורה.
 • משרד התחבורה ינפיק את התג וישלח לזכאים.
 • אחרי שתישלח להם הודעה שמאשרת את זכאותם עליהם לעדכן את מספרי הרכבים שברצונם לשייך לתג.
 • ניתן לעדכן את המספרים באמצעות:
  • טופס דיגיטלי במערכת ההזדהות הלאומית (באזור האישי).
  • שליחת הבקשה בדואר רגיל אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון 5810001.

אימות מספר הרכב

 • תגי החניה מונפקים כיום ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב (על התג מצוין שפרטי הרכב/ים מופיעים ברישומי אגף הרישוי).
 • בעלי חניונים ורשויות מקומיות (וכלל הציבור) יכולים לאמת את מספרי הרכבים באמצעות מאגר שמתעדכן מדי לילה, שמופיעים בו כל הרכבים שמורשים לשאת תג חניה לנכה.
 • לצפייה במאגר הרכבים עם תג חניה לנכה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים