הקדמה:

בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת, בהתאם לתנאים שיפורטו
סכום האגרה המופחתת הוא 27 ש"ח בלבד

בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת בסך 27 ש"ח בלבד, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • אם משויכים לאותו תג חניה שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, ההטבה ניתנת רק עבור אחד מהרכבים (ניתן לבחור לאיזה מבין הרכבים תינתן ההטבה, כל עוד מתקיימים לגביו תנאי הזכאות).

מי זכאי?

 • בעל רכב שנושא תג חניה לנכה, בתנאי שהרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.
  • במקרה של בני זוג שאינם רשומים כנשואים, נדרש אחד מהמסמכים הבאים:
   • חוזה או הסכם נישואין
   • הסכם ממון
   • תצהיר מעורך דין כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
  • האפוטרופוס של הנכה יכול להיות:

סוג הרכב

 • הרכב שניתן לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת יכול להיות כל אחד מאלה:
  • רכב נוסעים פרטי
  • רכב פרטי דו-שימושי
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג
  • אוטובוס זעיר פרטי
  • אופנוע
 • הרכב אינו יכול לשמש לצורכי עסק או מסחר.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לאגרת רישוי מופחתת ("פטור מאגרת רישוי") מוגשת על גבי טופס הבקשה לתג חניה לנכה.
 • לפרטים נוספים על התהליך ראו תג חניה לנכה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • היום הקובע לצורך ביצוע ההחזר, יהיה היום שבו אושרה הנכות, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • צילום צ'ק (ריק) לאימות נתוני הבנק
  • צילום תעודת זהות וספח
  • צילום רישיון רכב
 • הורה שהוא אפוטרופוס לנכה מעל גיל 18, יצרף את צו המינוי בחותמת בית משפט.
 • יש לשלוח את הבקשה למשרד הרישוי הקרוב.
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל-6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים