בעלי רכב הנושא תג חניה לנכה זכאים לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת, בהתאם לתנאים שיפורטו
סכום האגרה המופחתת הוא 28 ₪ בלבד

בעלי תג חניה לנכה זכאים לשלם עבור רכב שמשויך לתג אגרת רישוי מופחתת בסך 28 ₪ בלבד, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • אם משויכים לאותו תג חניה שני רכבים שמשמשים להסעת הנכה, ההטבה ניתנת רק עבור אחד מהרכבים (ניתן לבחור לאיזה מבין הרכבים תינתן ההטבה, כל עוד מתקיימים לגביו תנאי הזכאות).
 • בעלי תג חניה שהם גם משרתי מילואים פעילים זכאים לשלם אגרת רישוי בסך 10 ₪ בלבד.

מי זכאי?

 • בעל רכב שנושא תג חניה לנכה, בתנאי שהרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו, או על שם האפוטרופוס של הנכה.
  • במקרה של בני זוג שאינם רשומים כנשואים, נדרש אחד מהמסמכים הבאים:
   • חוזה או הסכם נישואין
   • הסכם ממון
   • תצהיר מעורך דין כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
  • האפוטרופוס של הנכה יכול להיות:

סוג הרכב

 • הרכב שניתן לשלם עבורו אגרת רישוי מופחתת יכול להיות כל אחד מאלה:
  • רכב נוסעים פרטי
  • רכב פרטי דו-שימושי
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג
  • אוטובוס זעיר פרטי
  • אופנוע
 • הרכב אינו יכול לשמש לצורכי עסק או מסחר.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש בקשה לאגרת רישוי מופחתת ("פטור מאגרת רישוי") באופן מקוון, באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית (יש לבצע לפני כן הרשמה ראשונית למערכת, למידע נוסף ראו הרשמה למערכת ההזדהות הלאומית).
 • אם מבקשים החזר של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג), יש לבחור את הרכב שעבורו מבקשים את ההחזר ולהזין את פרטי החשבון.
 • ישנה גם אפשרות למלא טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי באופן ידני ולשלוח אותו בדואר, אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון מיקוד 5810001 (טופס זה כולל את הבקשה לתג נכה והבקשה לפטור).

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו.
 • היום הקובע לצורך ההחזר יהיה היום שבו אושרה הזכאות לתג, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.
 • את בקשת ההחזר ניתן לשלוח באחת מהדרכים:
  1. באופן מקוון, באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית (כפי שצוין לפני כן).
  2. שליחה בדואר אל: היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון מיקוד 5810001, את המסמכים הבאים:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים