נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרה להם נכות בשיעור 10% לפחות זכאים לתעודת נכה צה"ל שמאפשרת לקבל הטבות שונות
למי שהוכרה נכות זמנית יצוין בתעודה תאריך התוקף של הנכות

תקציר

תעודת נכה צה"ל מאפשרת למי שהוכרו כנכי צה"ל וכוחות הביטחון לקבל הטבות שונות (ראו פרטים בהמשך).

מי זכאי?

 • מי שהוכרה להם נכות בשיעור 10% לפחות (לצמיתות או באופן זמני).

מי לא זכאי?

 • מי שהוכרו כנכים על-ידי הוועדה המייעצת במתן הטבות לפנים משורת הדין (ועדת למ"ד) לא זכאים אוטומטית לתעודת נכה.
 • האפשרות לקבל תעודה במקרים אלה תיבחן באופן פרטני.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שהוכרה להם נכות יקבלו בדואר (יחד עם ההחלטה על ההכרה) את הטופס להנפקת התעודה.
 • יש לוודא שהפרטים האישיים והכתובת שרשומים בטופס נכונים ולצרף תמונת פנים (במקרה של תעודה ראשונה).
 • יש למלא ולהחזיר את הטופס למחוז השיקום שמשויכים אליו.
 • תעודת הנכה עם הפרטים האישיים תישלח בדואר לפי הכתובת שרשומה בטופס.
 • בתעודה של מי שהוכרה להם נכות זמנית יצוין תאריך התוקף של הנכות.
  • אם בתום התקופה הזמנית תיקבע נכות של 10% לפחות לצמיתות, תונפק תעודה חדשה ללא תאריך תוקף.
  • בשאר המקרים תוקף התעודה יוארך בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, או בהארכה מנהלתית שיאשר קצין התגמולים.

תעודת נכה דוברות משרד הביטחון.jpg

הנפקה חוזרת של התעודה

 • אם התעודה אבדה או נגנבה יש להגיש על כך תלונה למשטרת ישראל. לאחר מכן ניתן להגיש בקשה להנפקה של תעודה חוזרת ולצרף את האישור מהמשטרה על הגשת התלונה.
 • במקרה של בלאי, השחתה של התעודה, או שינוי פרטים:
  • יש להגיש בקשה להנפקה של תעודה חוזרת ולצרף את התעודה הנוכחית.
  • מי ששינו שם פרטי או שם משפחה יצרפו צילום של תעודת הזהות המעודכנת.

קידוד הפס המגנטי בתעודה

 • קידוד הפס המגנטי שנמצא בחלק האחורי של התעודה יאפשר קבלת שירותים שונים באופן דיגיטלי.
 • בעלי תעודה משודרגת (שהפס קודד בה) יכולים, למשל, להוציא תור שהוזמן מראש במערכת התורים בכניסה למחוז (במקום להקליד את הפרטים האישיים).
 • אפשר לבקש לקודד את הפס המגנטי כאשר מגיעים למחוז המטפל.
 • בתעודות שהפס קודד בהן יופיע סימן סולמית (#) מתחת לתמונה.

תעודת נכה דיגיטלית

 • תעודת נכה דיגיטלית מונפקת באופן אוטומטי לאחר קביעת אחוזי הנכות.
 • התעודה הדיגיטלית מופיעה באזור האישי באתר אגף השיקום.
 • ניתן להציג את התעודה הדיגיטלית במקרים של אובדן, גניבה או שכחה של התעודה הרגילה. לדוגמה, בכניסה לחמי מרפא, מי ששכחו את התעודה בבית יכולים להציג את התעודה הדיגיטלית.

הטבות למחזיקי התעודה

פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום למלווה

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים