בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים ניתנות הנחות לבעלי תעודת נכה
מתן ההנחות הוא בסמכותם הבלעדית של הגופים שנותנים את ההנחות


בעלי תעודת נכה עשויים לקבל הנחות בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים.

  • מתן ההנחות הוא בסמכותם הבלעדית של הגופים שנותנים אותן ורצוי לוודא לפני ההגעה אם זכאים להנחה.
דוגמה
ההנחה ניתנת, בין היתר, במוזיאונים הבאים:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לקבלת ההנחה יש להציג את תעודת הנכה (ותעודה מזהה שנושאת תמונה אם תעודת הנכה היא ללא תמונה).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים