הקדמה:

בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים ניתנות הנחות לבעלי תעודת נכה
מתן ההנחות הוא בסמכותם הבלעדית של הגופים שנותנים את ההנחות


בעלי תעודת נכה עשויים לקבל הנחות בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי.
  • ייתכן שההנחה תינתן גם לנכים שלא מחזיקים בתעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי, (כמו נכי צה"ל, כנגד הצגת תעודת חבר בארגון נכי צה"ל) - יש לברר זאת ישירות מול הגופים שמעניקים את השירות.

תהליך מימוש הזכות

  • לקבלת ההנחה יש להציג את תעודת הנכה ותעודה מזהה שנושאת תמונה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים