הקדמה:

בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים ניתנות הנחות לבעלי תעודת נכה
מתן ההנחות הוא בסמכותם הבלעדית של הגופים הנותנים את ההנחות


בעלי תעודת נכה עשויים לקבל הנחות בכניסות למוזיאונים ולאתרים שונים.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי.
  • ייתכן כי ההנחה תינתן גם לנכים שאינם מחזיקים בתעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי, (למשל לנכי צה"ל, כנגד הצגת תעודת חבר בארגון נכי צה"ל) - יש לברר זאת ישירות מול הגופים המעניקים את השירות.

תהליך מימוש הזכות

  • לקבלת ההנחה יש להציג את תעודת הנכה ובנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים