הקדמה:

זוגות שנרשמים לנישואין ברבנות עשויים לקבל במקרים מסוימים הנחה של 40% בתשלום אגרת הרישום
למידע רשמי ראו אתר המשרד לשירותי דת


זוגות שנרשמים לנישואין באחת מלשכות הרבנות זכאים להנחה של 40% בתשלום אגרת רישום הנישואין, אם אחד מבני הזוג משתייך לאוכלוסיה שזכאית להנחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה תינתן עם הצגת האישורים הרלוונטיים בעת הליך רישום הנישואין.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים