הקדמה:

אוכלוסיות מסוימות זכאיות להנחה בשיעור של 40% בתשלום אגרת רישום נישואין ברבנות
למידע נוסף ראו באתר המשרד לשירותי דת


לזוג המבקש להירשם לנישואין באחת מלשכות הרבנות תינתן הנחה בשיעור של 40% בתשלום אגרת רישום הנישואין, אם אחד מבני הזוג נמנה על האוכלוסיות הזכאיות להנחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה תינתן עם הצגת האישורים הרלוונטיים בעת הליך רישום הנישואין.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים