הקדמה:

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובעות כללים לגבי אישורים שמעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים לצורך מימוש הזכאות.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים