תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954 מסדירות היבטים שונים של נושא פגיעות בעבודה, כגון:

  • גובה דמי הביטוח שעל המעסיק לשלם למוסד לביטוח לאומי כנגד פגיעה בעבודה
  • על מי מוטלת האחריות לדווח על פגיעה בעבודה
  • אילו מחלות הן מחלות מקצוע

פרטים

שם החוק:תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד - ‏1954‏‏
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.