הקדמה:

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 מסדיר את פעילות המוסד לביטוח לאומי.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995‏
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות