הקדמה:

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 קובעת את אופן תשלום דמי הביטוח וגובהם מצד אוכלוסיות שונות כגון: עובדים בתחומים שונים, חברי קיבוץ, מי שאינו עובד ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.