תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954 קובעת את אופן תשלום דמי הביטוח וגובהם מצד אוכלוסיות שונות כגון: עובדים בתחומים שונים, חברי קיבוץ, מי שאינו עובד ועוד.

פרטים

שם החוק:תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.