בתקנות הטיס (רעש כלי טיס) נקבעו, בין היתר, הגדרות לגבי סוגי כלי טייס, תעודת כושר טיסה לכלי טייס, איסור הפעלת כלי טיס ללא תעודת רעש, תקני רעש שעל כלי הטיס לעמוד בהם וסוגי פטור קבילים מחובת הצגת תעודת רעש.

פרטים

שם החוק:תקנות הטיס (רעש כלי טיס) 1977 תשל"ז
קישור:נוסח התקנות
שר אחראי:שר התחבורה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים