הקדמה:

הקמת מסלולי טיסה חדשים מחוייבת בהגשת תסקיר השפעה, ו/או הגשת חוות דעת סביבתית , כך שמפלסי הרעש יעמדו בדרישות המשרד להגנת הסביבה
המראות מטוסים בנמל התעופה בן גוריון בין השעות 2:00 בלילה ועד 5:30 לפנות בוקר אסורות
חל איסור על הטסה והפעלת מטוסים ללא תעודת רעש


מסלולי טיסה נמוכים בקרבת שכונות מגורים מיצרים רעש חזק במיוחד, אמנם בעל אופי חולף, אך מטריד. לשם הפחתת מטרד רעש מטוסים למתגוררים בסביבת שדות התעופה בישראל ולשמירת זכותם לשקט יחסי, פיתחה רשות שדות התעופה יחד עם המשרד לאיכות הסביבה תקנות לתכנון ולבניה של שדות תעופה והוגדרו אזורים בעלי רגישות גבוהה לרעש מטוסים:

 • הוקמו מערכות לניטור רעש מטוסים כאמצעי לבקרה על הרעש ולהפחתתו.
 • מופו רמות רעש הצפויות באזורים שונים סביב שדות התעופה והוגדרו שימושי קרקע מותרים על פי מידת רגישותם לרעש מטוסים:
  • באזורי מגורים החשופים לרעש מטוסים שעוצמתו נעה בין *Ldn=60dba ל- Ldn=65dba - הבנייה המותרת לשימושי קרקע הרגישים לרעש תהיה בנייה אקוסטית.
  • שימושי קרקע הרגישים לרעש מטוסים בעוצמה העולה על ldn=65dba אסורים.
 • שעות הטיסה מוגבלות לפי שעות היממה.
 • יש להקפיד על שימוש במנועים שקטים.
 • מסלולי המראה ונחיתה מתוכננים כך שיפחיתו את מפגע הרעש שהם יוצרים.

( * מדד רעש מטוסים נמדד ע"י סולם רעש מטוסים המכונה - ldn. סולם המודד את ס"כ ארועי רעש המטוסים המצטברים על פני היממה.)

מי זכאי?

 • כל אזרח הגר בקרבת שדה תעופה אזרחי, ורעש המטוסים משדה זה חורג מהמגבלות ופוגע בשקט שהוא זכאי לו.

תהליך מימוש הזכות

 • המשרד להגנת הסביבה מבצע ניטור קבוע של מדידת רעש סביב שדות התעופה. במקרה שיש רעש חריג, באחריות המשרד ליזום טיפול במטרד הרעש שנוצר. דוחות ניטור הרעש זמינים באתר האינטרנט של המשרד.
 • ניתן לפנות למחלקת פניות הציבור של המשרד בסניף מחוזי, כדי לברר סטטוס טיפול בחריגה מדווחת.
 • תלונה על טיסה בשעות אסורות יש להפנות לסניף המחוזי של המשרד להגנת הסביבה ששדה התעופה המקומי משתייך אליו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים