הקדמה:

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות נכס או רכב, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה
חוק קודם:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו-1966.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".