תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות נכס או רכב, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
קישור:נוסח התקנות באתר "נבו"
שר אחראי:השר לאיכות הסביבה
חוק קודם:תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו-1966.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".