תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות נכס או רכב, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה
חוק קודם:
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו-1966.
  • חוקי העזר של הרשויות המקומיות, שאותם ניתן לאתר באתר משרד הפנים, עשויים לקבוע כללים נוספים בנושא (כגון הגבלת הרעש בחגיגות ל- 80DB).

עדכונים לחוק

  • בשנת 2011 נחקק תיקון לתקנות הקובע, בין היתר:
    • איסור על שימוש במפוחי עלים באיזורי מגורים
    • איסור על התקנת אזעקות בכלי רכב החל מסוף חודש יולי 2011

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.