הקדמה:

תקנות הירושה, תשנ"ח-1998 מסדירות את המרשם הארצי של צווי הירושה (הרשם לענייני ירושה) ואת אופן ניהולו. בנוסף מסדירות התקנות את כללים שונים הקשורים לירושות ולעזבונות (כגון קביעת השכר של מנהלי עזבונות, הגשת בקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני ועוד).

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הירושה, תשנ"ח-1998
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים