הקדמה:

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 מגדיר את זכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ואת חובותיהם של המעסיקים (קבלני כוח האדם והמעסיקים בפועל של העובדים).

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 1996

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

  • זכויות עובדי קבלן (חוקי עבודה)
  • ראו בדף הנושא זכויות עובדי קבלן (חוקי עבודה)

חקיקה ונהלים