חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 מגדיר את זכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ואת חובותיהם של המעסיקים (קבלני כוח האדם והמעסיקים בפועל של העובדים).

פרטים

שם החוק:תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 1996

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים