תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) מגדירות מהו רעש בלתי סביר, בהתחשב במספר גורמים: סוג המבנים שהרעש נמצא בסביבתם (דירת מגורים בסביבת מסחר או בסביבת תעשייה, בניין בית חולים וכו'), מקורות הרעש (כלי תחבורה או ציוד בנייה), משך הרעש וסוג הרעש (מתמשך, התקפי, פיצוצים וכו').
התקנות מגדירות את עוצמת הרעש המקסימלית המותרת, המשתנה בהתאם לחלקי היממה, וקובעות את האופן שבו ניתן למדוד את הרעש.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים