תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) מגדירות מהו רעש בלתי סביר, בהתחשב במספר גורמים: סוג המבנים שהרעש נמצא בסביבתם (דירת מגורים בסביבת מסחר או בסביבת תעשייה, בניין בית חולים וכו'), מקורות הרעש (כלי תחבורה או ציוד בנייה), משך הרעש וסוג הרעש (מתמשך, התקפי, פיצוצים וכו').
התקנות מגדירות את עוצמת הרעש המקסימלית המותרת, המשתנה בהתאם לחלקי היממה, וקובעות את האופן שבו ניתן למדוד את הרעש.

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
קישור:נוסח התקנות
שר אחראי:השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים