הקדמה:

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) מגדירות מהי עוצמת רעש הנחשבת לרעש בלתי סביר, וקובעות כללים למדידת רעש באתרי בניה, לצורך חישוב עוצמת הרעש ועמידה בתקנות.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979
שר אחראי:
השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".