תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) מגדירות מהי עוצמת רעש הנחשבת לרעש בלתי סביר, וקובעות כללים למדידת רעש באתרי בניה, לצורך חישוב עוצמת הרעש ועמידה בתקנות.

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979
קישור:נוסח התקנות באתר "נבו"
שר אחראי:השר לאיכות הסביבה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".