הקדמה:

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 קובעות את שיעורי מס הרכישה שיש לשלם בעת מכירת זכות במקרקעין.

כמו כן מוגדר בתקנות באילו מקרים ניתנות הנחות והקלות בתשלום מס רכישה.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974
שר אחראי:
שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו