תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 קובעות את שיעורי מס הרכישה שיש לשלם בעת מכירת זכות במקרקעין.

כמו כן מוגדר בתקנות באילו מקרים ניתנות הנחות והקלות בתשלום מס רכישה.

פרטים

שם החוק:תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו