תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), תשס"א - 2001 מפרטות את הזכויות והחובות של הורים ואפוטרופסים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצא במסגרת דיור חוץ ביתי: דירה, הוסטל או מעון.
התקנות כוללות "הסכם הורים" הנחתם לפני הכניסה למסגרת הדיור, בין משרד הרווחה והרשות המקומית לבין ההורה או האפוטרופוס.

פרטים

שם החוק:תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), תשס"א - 2001
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים