חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969 מגדיר מהי מוגבלות שכלית התפתחותית, את דרכי האבחון וסמכויות ועדת האבחון לצורך קביעת מוגבלות שכלית התפתחותית ואת דרכי הערעור על ההחלטה.
בנוסף, החוק עוסק בזכות לסידור חוץ ביתי ולסידור יומי של אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית וכן באמצעים חוקיים ומשפטיים לטיפול באדם הנאשם בפלילים ולכפיית דרכי טיפול.

פרטים

שם החוק:חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים