מסגרות הדיור בקהילה, הנמצאות בפיקוח משרד הרווחה, מיועדות לדיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המסוגלים להשתלב בקהילה
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


מסגרות דיור בקהילה מיועדות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המסוגלים להשתלב בקהילה וליהנות משירותיה.

 • במסגרות אלו מושם דגש על שילוב הדיירים בפעילות חברתית, פעילויות פנאי והעשרה ופעילויות לשיפור מיומנויות חברתיות.
 • הדיירים במסגרות הקהילתיות עושים שימוש במגוון השירותים הקהילתיים, כגון מרפאה, מתנ"ס ותחבורה ציבורית.
 • מסגרות הדיור מופעלות על ידי עמותות הפועלות ללא מטרות רווח או על ידי אנשים וגופים פרטיים.
 • מסגרות הדיור בקהילה נמצאות באחריות ובפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • המשרד מממן את מסגרות הדיור באמצעות "דמי החזקה" המשולמים בהתאם למספר הדיירים הגרים בכל מסגרת.
 • סוגי הדיור בקהילה:
 1. דירות לעצמאים: בדירות בבנייני מגורים רגילים מתגוררים דיירים היוצאים עצמאית בבוקר לעבודה, הולכים אחר הצהריים לחוגים בקהילה וקונים בעצמם מוצרים לבית. בדירות אלו יכולים לגור עד 6 דיירים כאשר ישנו מדריך התומך בהם בניהול חייהם.
 2. בתים קבוצתיים: אלו בתים גדולים יותר בקהילה שהתנהלותם דומה לדירה, אך יש בהם עד 12 דיירים. מדריכים תומכים בדיירים בניהול חיי היום יום והפנאי.
 3. הוסטלים: יחידות גדולות יותר שבהן עד 24 דיירים. התמיכות מותאמות לדיירים על פי רמתם.
 4. מערכי דיור: מערך דיור יכול לכלול כמה יחידות דיור משלושת הסוגים שצויינו. ניהול המערך מאפשר להעביר דייר שחל שינוי במצבו בין מסגרות המשתייכות לאותו מערך, ובכך להקל על הקושי שבמעבר.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שנקבע על-ידי ועדת אבחון כי הוא מתאים להשמה במסגרת דיור חוץ ביתי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות