הפורטל מרכז זכויות והטבות הניתנות בתחום הדיור לאנשים עם מוגבלויות המתגוררים בביתם, וכן מידע לגבי מסגרות דיור חוץ ביתי.

החברה המודרנית מכירה בזכויות וביתרון של שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה בכלל וספציפית בהמשך חיים עצמאיים. לצורך כך יש לא מעט זכויות והטבות שאמורות להקל על האדם עם המוגבלות בתחום הדיור.

החברות הנותנות שירותי סיוע בשכר דירה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים