MS ישראל בע"מ היא חברה לתועלת הציבור (מלכ"ר), שכל בעלי התפקידים שבה פועלים בהתנדבות להשגת המטרות הציבוריות הבאות:

 • ייזום, ארגון וניהול פעילויות לטובת חולי טרשת נפוצה, בני משפחותיהם ומעגלי התמיכה הקרובים, תוך העלאת המודעות הציבורית למחלה ותופעות הלוואי שלה.
 • חתירה לשיתוף פעולה עם גופים וארגונים הפועלים למען מטרות דומות, הן ברמה לאומית והן ברמה בינלאומית.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:anat@ms-israel.co.il
טלפון:054-4522572
שנת הקמה:2016
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פעילות הארגון

 • הפעילויות של MS ישראל כוללות, בין היתר:
  • ה"MSייעת" - מערך מתנדבים ארצי
  • עזרה מול גורמים שונים
  • ערוצי מידע שונים (פייסבוק, יוטיוב, בלוג)
  • מערך הרצאות ארצי

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם