טרשת נפוצה היא מחלה נוירולוגית כרונית התוקפת את מערכת העצבים המרכזית (כלומר את המוח ואת חוט השדרה), ומהווה סיבה עיקרית לנכות נוירולוגית בגיל צעיר. המחלה תוקפת נשים בשכיחות גבוהה של פי 2 עד 3 בהשוואה לגברים, ובדרך כלל פורצת בעשור השני עד החמישי לחיים.
טרשת נפוצה יכולה להתחיל בהפרעות תחושה, כגון: נמלולים, תחושת רדימות, ירידה בתחושה, תחושה לא תקינה, חולשת שרירים, ירידה בראייה, כפל ראייה, אי יציבות בהליכה ועוד. חומרת המחלה שונה מחולה לחולה.

תרופות ומערכת הבריאות

גמלאות

  • חולי טרשת נפוצה עשויים להיות זכאים לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם למצבם:
    • גמלת ניידות כוללת קצבה, הלוואות ברכישת רכב והטבות נוספות למי שמוגבלים בניידותם.
    • בוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או בשיעור של 40% לפחות, אם ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות) ויכולת ההשתכרות שלהם נפגעה ב-50% לפחות, זכאים לקצבת נכות כללית. למידע נוסף, ראו קצבת נכות והטבות נלוות.
    • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או אם אינו זכאי לקצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בהתאם לכללי הזכאות הנוספים.
    • מי שהגיעו לגיל פרישה ותלויים בזולת בפעולות היום יום, עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד בהתאם לגובה הכנסותיהם.

מיסים

הטבות נוספות

דיור

תחבורה

חשבונות מים וחשמל

ראו גם

גורמים מסייעים

מידע נוסף

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים