ביטוח פנסיוני לעובד זר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לפי צו הרחבה שנכנס לתוקף בשנת 2008, עובד זר בישראל זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק
גובה הפרשות המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני זהות לאלו הנהוגות עבור עובדים ישראלים
ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זר יופקדו בקרן שאינה פנסיונית, שאותה יוכל העובד לפדות עם סיום העסקתו
מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים יפקידו את כספי הביטוח הפנסיוני ופיצויי הפיטורים בחשבון פיקדון נפרד בבנק מזרחי-טפחות.

לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור ביטוח פנסיוני מהמעסיק.

 • סכומי ההפרשה לקרן החיסכון של העובדים הזרים זהים לסכומי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • מכיוון שחיסכון פנסיוני היא חיסכון לטווח ארוך, ההפרשות עבור עובדים זרים יוכנסו לקרן שאינה פנסיונית או לפיקדון מיוחד, שאותם יוכלו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם בישראל.
 • מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד צריכים להפריש את הכספים לפיקדון מיוחד בבנק מזרחי טפחות, שיעמוד לרשות העובד בסיום עבודתו. לפיקדון זה יש להפקיד את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד ללא רכיב תגמולי עובד.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • על המעסיק להפריש מדי חודש את הסכומים הקבועים בצו ההרחבה לחשבון בנק שנפתח במיוחד לשם כך או לפתוח חיסכון פנסיוני עבורו באחת מחברות הביטוח. (יש להבטיח בתנאי החיסכון כי ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא קנס עם סיום העסקת העובד בארץ).
 • במקרים בהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקופת גמל, על המעסיק להפקיד אותם לחשבון בנק ייעודי על שם העובד אליו יועברו התשלומים במהלך העסקתו, במקרים אלה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו. במילים אחרות: על המעסיק להפקיד לפיקדון את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית ועובדים זרים בסיעוד המועסקים בחברות סיעוד:
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו רשימת פסקי דין בהמשך), אם המעסיק אינו מפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% נכון ל-2017).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, אזי על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017).
 • מומלץ להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד

 • מכיוון שבמקרה של עובדים זרים לא ניתן לבטחם בקרן פנסיה, מקובל כי בתום העסקתם יקבלו מהמעסיק את הסכומים שהיה עליו להפריש (רכיב תגמולי עובד + רכיב פיצויים).
הסתרתי פסקה שמתיחסת על ניתוח המצב המשפטי לגבי זכאותם לקבלת הכספים על פי צו ההרחבה ועל פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:05, 29 באוגוסט 2016 (IDT)
 • עובדים זרים בחברות הסיעוד ובענף הבניה וכן עובדים זרים בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, יהיו זכאים לקבל את כספי הפיקדון במלואם בעת עזיבתם את ישראל לצמיתות, בהתאם לאשרת השהייה שלהם.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.