מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הזכאות לקבלת קצבת זיקנה כבר בגיל הפרישה (לפני גיל הזכאות המוחלטת) מותנית במבחן הכנסות
קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתם לגיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אדם שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי לקצבת זיקנה רק במקרה שהכנסותיו (מלבד ההכנסות שיפורטו להלן) אינן עולות על הסכום המקסימלי לצורך חישוב הזכאות לקצבת זיקנה, מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות המוחלטת (הגיל שבו ישנה זכאות לקצבת זיקנה ללא קשר להכנסות - 70 לגברים ו- 65 ומעלה לנשים).

 • אופן חישוב ההכנסה נקבע באופן שונה למבוטחים עצמאים ולמבוטחים שכירים.
 • על-מנת לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. למידע נוסף, ראו הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה.

הכנסות שאינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה

 • הכנסה מקצבה המשולמת על-פי חוק ישראלי או דיני מדינה אחרת, או על-פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או במדינה אחרת, אינה מחושבת כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לקצבת זיקנה מגיל הפרישה, ולא תפגע בזכאות של המבוטח.
 • כך כל קצבאות הפנסיה לסוגיהן, כולל קצבאות מפנסיה תקציבית, קצבאות מביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ותיקות או חדשות או רנטה מגרמניה, אינן פוגעות בזכאות.
דוגמה:
גבר בן 67 שעבד בחו"ל ומקבל פנסיה בסך 6,000 ש"ח לחודש ממקום עבודתו, לא תישלל ממנו הזכות לקצבת זיקנה עקב הכנסה זו.
 • הפרשי הצמדה על מלוות, על פקדונות או על תכניות חיסכון, אינם מחושבים כהכנסה לצורך חישוב הזכאות, בתנאי שהם פטורים ממס הכנסה.

גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה (החל מיום 01.01.2016)

מצב אישי של המבוטח הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה
מבוטח שכל הכנסותיו הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 5,394 ש"ח מעל 5,394 ש"ח ולא יותר מ- 7,690 ש"ח מעל 7,690 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 7,193 ש"ח מעל 7,193 ש"ח ולא יותר מ- 10,773 ש"ח מעל 10,773 ש"ח
מבוטח שהכנסותיו הן מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 5,394 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 10,788 ש"ח
מעל 5,394 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 10,788 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,193 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 14,386 ש"ח
מעל 7,193 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 14,386 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

מבוטח שכל הכנסותיו הן שלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 16,182 ש"ח מעל 16,182 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 21,579 ש"ח מעל 21,579 ש"ח

אופן חישוב ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסות לשכיר

 • קיימות שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית (שלפיה יוחלט אם זכאי המבוטח לקצבה ומה גובה הקצבה):
  1. בדיקת ההכנסה החודשית בפועל באותו חודש שלגביו משולמת הקצבה.
  2. בדיקת ההכנסה על בסיס שנתי:
   • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
   • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
 • הקצבה תשולם לפי החלופה שתניב קצבה גבוהה יותר למבוטח.
דוגמה:

מבוטח שהוא שכיר השתכר ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 8,000 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 5,000 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר תחושב הכנסתו בשני אופנים:
  • לפי החישוב החודשי - הכנסתו בחודש אוקטובר היא 5,000 ש"ח.
  • לפי החישוב השנתי יחושבו כל הכנסותיו עד כה (8,000 ש"ח X‏ 9 חודשים, ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 7,250 ש"ח
 • לצורך קביעת זכאותו תילקח בחשבון ההכנסה על הבסיס החודשי (שהיא נמוכה יותר ועל כן עשויה לזכות את המבוטח בקצבה גבוהה יותר).

חישוב תשלומים נוספים והפרשי שכר

 • תשלום שנוסף לשכר החודשי הרגיל (המופיע בתלוש השכר), כגון דמי הבראה, תשלום עבור ביגוד, ובונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק, יחושב באופן הבא:
  • תשלום נוסף בסכום של עד 1,162.5 ש"ח (25% משכר המינימום), יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בסכום הגבוה מ- 1,162.5 ש"ח יחולק ל-12, והסכום שיתקבל יצורף לשכר הרגיל בחודש שבו שולם התשלום הנוסף ול-11 החודשים שקדמו לו.
 • הפרשי שכר יתווספו לשכר החודשי של החודשים שעבורם שולמו. אם לא ידועה התקופה שעבורה שולמו הפרשי השכר, הם יתווספו לחודש שבו שולמו.

אופן חישוב ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסות לעצמאי

 • הכנסתו של עצמאי תחושב רק על בסיס שנתי (ראו פס"ד ב"ל 5389-08 דב אליהו רכניץ נ' ביטוח לאומי (באתר נבו)):
  • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
  • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
דוגמה:

מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 9,500 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 8,500 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו עד כה (9,500 ש"ח X‏ 9 חודשים, ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 9,250 ש"ח.
דוגמה:

מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-7 חודשים הראשונים של השנה (ינואר - יולי) 8,000 ש"ח לחודש, ב-3 החודשים הבאים (אוגוסט - אוקטובר) הרוויח 7,500 ש"ח לחודש וב-2 החודשים האחרונים של השנה (נובמבר - דצמבר) הרוויח 9,500 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה לאחר תום שנת המס (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו החודשיות במהלך השנה (8,000 ש"ח X‏ 7 חודשים, ועוד 7,500 ש"ח X‏ 3 ועוד 9,500 ש"ח X‏ 2. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 8,125 ש"ח.

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים