משפחות חד הוריות

משפחה חד הורית זכאית להטבות וסיוע בתחומים שונים, בהתאם למצבה הכלכלי ומספר הילדים עד גיל 18 הנמצאים בהחזקתו של ההורה היחיד.

חוק משפחות חד הוריות משנת 1992, מגדיר מיהם הורים יחידים וקובע שורה של זכויות המוענקות להם על ידי מוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים. יש לשים לב שהטבות אשר מוענקות על ידי הרשות המקומית, תלויות בהחלטה של הרשות הספציפית.

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות לחצו כאן.
  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לנשים בתחום התעסוקה לחצו כאן.
  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לאוכלוסיות מוחלשות לחצו כאן.

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים