פוליו - שיתוק ילדים (בריאות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דף זה מכיל מידע לגבי זכויותיהם של אנשים שנגרמה להם נכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר בראשית שנות החמישים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שיתוק ילדים (בלטינית: Poliomyelitis), היא מחלה של מערכת העצבים הנגרמת על-ידי נגיף הפוליו.
בישראל הוכנס לשימוש חיסון כנגד נגיף הפוליו בסוף שנות החמישים. אנשים רבים בארץ סובלים מנכות נוירולוגית משמעותית עקב זיהום פוליו בילדותם, בעיקר במגפות של ראשית שנות החמישים.
בבדיקות ניטור שנערכו בשנים האחרונות במספר מוקדים בדרום הארץ, נמצא נגיף הפוליו במערכת הביוב. בשל כך, משרד הבריאות החל במבצע חיסון לילדים שנולדו מיום 01.01.2004 ואילך, עדיין לא קיבלו חיסון OPV, אך קיבלו לפחות מנה אחת של חיסון IPV. לפרטים נוספים, ראו באתר משרד הבריאות.

תרופות ומערכת הבריאות

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

חולי פוליו שחלו לאחר קום המדינה

 • כדי לקבל את הפיצוי החד פעמי ואת הקצבה החודשית או המענק יש למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו.
 • את התביעה יש להגיש לאחד מארבעת הסניפים המטפלים הבאים, לפי אזור המגורים:
  • סניף באר-שבע. מטפל בסניפים הבאים: אשדוד; אילת; אשקלון; באר-שבע; דימונה; שדרות.
  • סניף חדרה. מטפל בסניפים הבאים: חדרה; חיפה; טבריה; כרמיאל; מגדל העמק; מרר; נהריה; נצרת; נצרת עלית; עכו; עפולה; צפת; קריות; קריית שמונה; שפרעם.
  • סניף ירושלים. מטפל בסניפים הבאים: חולון; ירושלים; קריית גת; קריית מלאכי; ראשון לציון; רחובות.
  • סניף רמת-גן. מטפל בסניפים הבאים: בית שמש; בני-ברק; בת-ים; הרצליה; יפו; כפר-סבא; נתניה; פתח-תקוה; רמלה; רמת-גן; תל-אביב.
 • ניתן להגיש את התביעה גם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, וסניף זה יעביר את התביעה לסניף המטפל.
 • חולי פוליו שלא נבדקו בעבר על-ידי רופא מומחה או ועדה רפואית לשם קבלת קצבת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים נדרשים לצרף לתביעה מסמכים רפואיים, לצורך קביעת אחוזי נכות.
 • חולי פוליו שלא נולדו בישראל נדרשים לצרף מסמכים המעידים שחלו בישראל.
 • לצורך הטיפול בתביעה, ייבחנו גם הנתונים המצויים בביטוח הלאומי לגבי מי שהגישו תביעה לקצבת נכות כללית, לגמלת ניידות או לקצבת שירותים מיוחדים.
 • הזכאות לקצבה חודשית עומדת בזכות עצמה, ואינה נפגעת מקצבאות אחרות שאותן עשוי לקבל מי שנגרמה לו נכות מפוליו (כגון - קצבת נכות כללית, קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב / קצבת ניידות חודשית לנכים שאין ברשותם רכב ועוד).
 • הזכאות לגמלאות ולהטבות השונות היתה בעבר רק לנפגעי פוליו תושבי ישראל שלקו בפוליו בישראל, ואשר רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים קבעו כי נגרמה להם נכות כתוצאה ממחלה זו. החל ב-1 בפברואר 2012 עשוי להיות זכאי גם תושב ישראל שחלה במחלה בחו"ל.

חולי פוליו שחלו בטרם קום המדינה

 • על-פי בג"ץ 10771/07 מיום 01.02.2010, גם נפגע פוליו שחלה בטרם קום המדינה זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • תנאי לזכאות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי הוא כי המחלה התרחשה בגבולות ארץ ישראל, כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחחתמו במהלך שנת 1949.
 • על חולה פוליו שחלה בטרם קום המדינה ונקבעו לו בגלל מחלת הפוליו אחוזי נכות רפואית או אחוזי מוגבלות בניידות, ולא הגיש תביעה לפיצוי לנפגעי פוליו לביטוח הלאומי למלא טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו ולהגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • חולה פוליו שחלה בטרם קום המדינה, הגיש תביעה בעבר למוסד לביטוח לאומי והמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לפיצוי (מכיוון שחלה בטרם קום המדינה) - המוסד לביטוח לאומי יבדוק מחדש את זכאותו, ויפנה אליו לשם מימוש זכאותו באופן אוטומאטי. אין צורך לפנות באופן יזום אל המוסד לביטוח לאומי.

חולי פוליו שלקו במחלה בחו"ל

 • על פי תיקון בחוק, החל מיום 01.02.2012 עשוי להיות זכאי לפיצוי לנפגעי פוליו גם תושב ישראל שחלה במחלה מחוץ לישראל, בתנאי שעבר ניתוח בישראל בשל המחלה עד ליום 01.01.1970.
 • מי שהגישו בעבר תביעה לביטוח הלאומי ותביעתם נדחתה בגלל שחלו בפוליו בחו"ל, יכלו להגיש שוב תביעה עד ליום 01.03.2015.
 • מי שהגיש את התביעה עד ליום 01.12.2012, שולם לו הפיצוי רטרואקטיבית החל מיום 01.02.2012.
 • מי שהגיש את התביעה מיום 02.12.2012 עד ליום 01.03.2015, שולם לו הפיצוי מיום הגשת התביעה בלבד.
 • תביעות המוגשות לאחר יום 01.03.2015 על ידי מי שחלה מחוץ לישראל - יידחו.

גמלאות

פיצוי חד פעמי

 • הזכאות לפיצוי חד פעמי נקבעת לפי אחוזי הנכות המוכרים על-ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי בגין מחלת הפוליו:
  • עד 74% נכות - מענק ראשוני בסכום של 60,465 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנים 2015, 2016 (50,000 ש"ח לפני כן).
  • נכות גבוהה מ-74% אך קטנה מ-95% - מענק ראשוני בסכום של 120,933 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנים 2015, 2016 (100,000 ש"ח לפני כן).
  • 95% נכות ומעלה - מענק ראשוני של 145,119 ש"ח נכון ליום 01.01.2014 ובתוקף גם בשנים 2015, 2016 (120,000 ש"ח לפני כן).

קצבה חודשית

 • מי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה, זכאי לקצבה חודשית.
 • למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, תשולם קצבה מלאה בסכום השווה למחצית משווי השכר הממוצע במשק - 4,732 ש"ח החל מיום 01.01.2016 (4,630 ש"ח בשנת 2015 ו- 4,545 ש"ח לפני כן).
 • מי שנקבעה לו נכות הקטנה מ-100% זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה לאחוז נכותו מתוך מחצית השכר הממוצע במשק.
דוגמה:
אדם שנקבעו לו 37% נכות כתוצאה ממחלת הפוליו, יהיה זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל-37% מהקצבה המלאה. כלומר, הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית בסכום של 1,750 ש"ח (לפי החישוב: 4,732 X‏ 37%).

מענק

 • מי שנקבעו לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות הנמוכות מ-20%, זכאי למענק חד פעמי במקום קצבה.
 • שיעור המענק נקבע לפי החישוב הבא: סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה מקבל קצבה כפול 70.
דוגמה:

מי שכתוצאה ממחלת הפוליו נקבעה לו נכות רפואית בגובה 10%, היה מקבל קצבה חודשית (לו היה זכאי לה) בשיעור של 10% מ- 4,732 ש"ח, כלומר 473.20 ש"ח = 10% X‏ 4,732 .

סכום המענק החד פעמי המגיע לו יהיה: 33,124 ש"ח = 473.20 ש"ח X‏ 70

גמלת ניידות

 • סיוע באמצעות גמלת ניידות: מקנה, בין השאר, עזרה כספית ברכישת רכב או אביזרי ניידות אחרים, למי שנפגע באחת או יותר מארבעת גפיו.

קצבת שירותים מיוחדים

 • נפגעי פוליו מעל גיל 18 שנקבעה להם על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), עשויים להיות זכאים גם לקצבת שירותים מיוחדים מטעם הביטוח הלאומי.

מסים

 • נכה כתוצאה מפוליו, העובד ומשלם מס הכנסה, עשוי לקבל פטור ממס הכנסה בהתאם לחומרת הפגיעה ואחוזי נכות (הקריטריונים נבדקים לפי אחוזי נכות כללית).
 • משותק עם דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות זכאי להנחה במס רכישה.

הטבות נוספות

תעודת נכה

סיוע לנפגע בתסמונת פוסט פוליו

 • תסמונת פוסט פוליו הינה התפרצות מחודשת של המחלה בקרב חלק מאלו שלקו בפוליו המתרחשת כ-45 שנים לאחר ההידבקות הראשונית. הלוקים בתסמונת פוסט פוליו סובלים מירידה נוספת בכישורי השרירים, עשויים לחוות חוויות קשות מבחינה עצבית כמו גם השפעות נפשיות קשות ביותר.
 • נפגעי תסמונת פוסט פוליו עשויים להיות זכאים לשינוי בשיעורי הקצבה החודשית המוענקת להם, בהתאם להחמרה ולהידרדרות במצבם.
 • סעיף 5 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו קובע כי נפגע פוליו שנקבעה לו נכות יכול להגיש מידי חצי שנה בקשה לבדיקה האם חלה החמרה במצבו בעקבות מחלת הפוליו.
 • החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה תגדיל את הקצבה החודשית שמקבל הנפגע, בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו.

סיוע בהתאמת הדירה

הנחות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים