נפגעי פעולת איבה, שהוכרה להם פגיעה בשמיעה, עשויים להיות זכאים לאביזרי עזר, שיסייעו להם בחיי היומיום
ראו גם מידע על הזכאות למכשירי שמיעה


נפגעי פעולת איבה, שהוכרה להם פגיעה בשמיעה, עשויים להיות זכאים לאביזרי עזר, שיסייעו להם בחיי היומיום.

 • האביזרים כוללים מערכות התראה וציוד תקשורת, כגון:
  • פעמון מוגבר לדלת.
  • שעון מעורר משולב רטט.
  • דיבורית אלחוטית.
  • טלפון מוגבר (קווי או אלחוטי).
  • מגבר אישי.
  • מערכת FM אישית.
  • מערכת הגברה לטלוויזיה.
 • ראו גם מידע על הזכאות למכשירי שמיעה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שהוכרו להם 20% נכות לפחות (או 10% לפחות לפני שנת 1996) על פגיעה בשמיעה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים