נפגע פעולת איבה הוא מי שנפגע באירוע שמוגדר כפגיעת איבה ומשתייך לאחת מהקטגוריות שיפורטו בהמשך

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מגדיר מיהו נפגע פעולת איבה.

 • כדי שאדם יוגדר כנפגע איבה שזכאי לזכויות על פי החוק, עליו לעמוד בשתי דרישות:
  1. האירוע שנפגע בו מוגדר כפעולת איבה.
  2. הנפגע משתייך לאחת מהקטגוריות שמפורטות בהמשך. אדם שאינו שייך לאחת מהקטגוריות הללו, לא ייחשב כנפגע איבה, גם אם האירוע שנפגע בו נחשב פעולת איבה.
   • אם הנפגע שייך לאחת מהקטגוריות, הוא ייחשב כנפגע איבה גם אם לא היה המטרה המתוכננת של מבצעי פעולת האיבה. לדוגמה, אם ערבי תושב ישראל נפגע כתוצאה מהתקפה של ערבי שיצא במטרה לפגוע ביהודים ו"בטעות" פגע בערבי, הוא ייחשב כנפגע איבה.

מי יכול להיחשב כנפגע פעולת איבה

דוגמה
 • תושב ישראל שנפגע בפיגוע בישראל.
 • ערבי תושב ישראל שהותקף בגדה המערבית על ידי יהודי בשל היותו ערבי.
 • יהודי תושב ישראל שנפגע בפיגוע בשגרירות ישראל בחו"ל.
 • תושב ישראל ששהה בחופשה באירופה ונפגע בפיגוע שבוצע על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, גם אם הפיגוע לא כוון נגד ישראלים או יהודים.
 • אזרח ישראלי שנפגע בישראל או בשטחי יהודה שומרון ועזה.
דוגמה
 • יהודי אזרח ישראל שנפגע בפיגוע התנחלות בגדה המערבית.
 • ערבי אזרח ישראל שהותקף בישראל על ידי יהודי בשל היותו ערבי.
 • אזרח ישראלי שנפגע מחוץ לישראל או לשטחי יהודה שומרון ועזה, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל.
דוגמה
 • אזרח ישראלי המתגורר מחוץ לישראל, שנפגע בפיגוע בשגרירות ישראל בטרם חלפה שנה מהמועד שבו הפסיק להיות תושב ישראל (אם חלפה יותר משנה, הוא אינו עונה על הגדרת נפגע פעולת איבה).
 • תושב השטחים שבידו תעודת זהות ישראלית שנפגע בתחום הקו הירוק.
דוגמה
 • פלסטיני תושב הגדה המערבית שהוא בעל תעודת זהות ישראלית ונפגע בפיגוע בתוך ישראל.
 • תושב השטחים שבידו היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, שנפגע בתחום הקו הירוק.
דוגמה
 • פלסטיני תושב הגדה המערבית שיש לו היתר עבודה בישראל, והותקף על ידי יהודי בשל היותו ערבי בתוך ישראל (אם נכנס לישראל ללא היתר, הוא אינו עונה על הגדרת נפגע פעולת איבה).
 • מי שנכנס לישראל על פי אשרה (ויזה) או רישיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל (כולל מי שנכנס לישראל ופטור מאשרה או רישיון, כגון בעלי דרכון דיפלומטי, תייר ממדינה הפטורה מאשרה וכד'), אם הפגיעה היתה בישראל או בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
דוגמה
 • תייר שנפגע בפיגוע בתל אביב.
 • עובד ארגון בין-לאומי המחזיק באשרת עבודה בישראל ונפגע בפיגוע בגדה המערבית.
 • תושב חוץ שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעסיק ישראלי בחו"ל, כולל עובדים של נציגויות של המדינה (למשל: שגרירויות וקונסוליות ברחבי העולם, משלחות שונות מטעם המדינה וכו') ועובדים המועסקים אצל אחד המעסיקים שנקבעו ע"י שר הרווחה.
דוגמה
 • אזרח מדינה זרה העובד בקונסוליה ישראלית, ונפגע בפיגוע בקונסוליה.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים