הקדמה:

נפגע פעולת איבה מוגדר בסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
נפגע פעולת איבה הוא מי שנפגע באירוע המוגדר כפגיעת איבה וגם משתייך לאחת מהקטגוריות המפורטות בערך זה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

סעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מגדיר מיהו נפגע פעולות איבה, ושם דגש על זהות האדם שנפגע באירוע (ולא על מהות האירוע עצמו).

 • כדי שאדם יוגדר כנפגע איבה הזכאי לזכויות על פי החוק, עלי לעמוד בשתי דרישות:
  1. האירוע שבו נפגע מהווה פעולת איבה.
  2. האדם שנפגע חייב להשתייך לאחת הקטגוריות הקבועות בחוק (והמפורטות בהמשך). אדם שאינו שייך לאחת מהקטגוריות הללו, לא ייחשב כנפגע איבה, גם אם האירוע עצמו בו נפגע מהווה פעולת איבה.
   • אם הנפגע שייך לאחת מהקטגוריות, הוא ייחשב כנפגע איבה גם אם לא היה המטרה המתוכננת של מבצע פעולת האיבה. לדוגמה, אם ערבי תושב ישראל נפגע כתוצאה מהתקפה של ערבי שיצא במטרה לפגוע ביהודים ו"בטעות" פגע בערבי, הוא ייחשב כנפגע איבה.

מי יכול להיחשב כנפגע פעולת איבה

דוגמה
 • תושב ישראל שנפגע בפיגוע בישראל.
 • ערבי תושב ישראל שהותקף בגדה המערבית על ידי יהודי בשל היותו ערבי.
 • יהודי תושב ישראל שנפגע בפיגוע בשגרירות ישראל בחו"ל.
 • תושב ישראל ששהה בחופשה באירופה ונפגע בפיגוע שבוצע על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, גם אם הפיגוע לא כוון נגד ישראלים או יהודים.
 • אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או בשטחי יהודה שומרון ועזה.
דוגמה
 • יהודי אזרח ישראל שנפגע בפיגוע התנחלות בגדה המערבית.
 • ערבי אזרח ישראל שהותקף בישראל על ידי יהודי בשל היותו ערבי.
 • אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לשטחי יהודה שומרון ועזה, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל.
דוגמה
 • אזרח ישראלי המתגורר מחוץ לישראל, שנפגע בפיגוע בשגרירות ישראל בטרם חלפה שנה מהמועד שבו הפסיק להיות תושב ישראל (אם חלפה יותר משנה, הוא אינו עונה על הגדרת נפגע פעולת איבה).
 • תושב השטחים שבידו תעודת זהות ישראלית שנפגע בתחום הקו הירוק.
דוגמה
 • פלסטיני תושב הגדה המערבית שהוא בעל תעודת זהות ישראלית ונפגע בפיגוע בתוך ישראל.
 • תושב השטחים שבידו היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, שנפגע בתחום הקו הירוק.
דוגמה
 • פלסטיני תושב הגדה המערבית שיש לו היתר עבודה בישראל, והותקף על ידי יהודי בשל היותו ערבי בתוך ישראל (אם נכנס לישראל ללא היתר, הוא אינו עונה על הגדרת נפגע פעולת איבה).
 • מי שנכנס לישראל על פי אשרה (ויזה) או רישיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל (כולל מי שנכנס לישראל ופטור מאשרה או רישיון, כגון בעלי דרכון דיפלומטי, תייר ממדינה הפטורה מאשרה וכד'), אם הפגיעה היתה בישראל או בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.
דוגמה
 • תייר שנפגע בפיגוע בתל אביב.
 • עובד ארגון בין-לאומי המחזיק באשרת עבודה בישראל ונפגע בפיגוע בגדה המערבית.
 • תושב חוץ שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי בחו"ל, כולל עובדים של נציגויות של המדינה (למשל: שגרירויות וקונסוליות ברחבי העולם, משלחות שונות מטעם המדינה וכו') ועובדים המועסקים אצל אחד המעבידים שנקבעו ע"י שר הרווחה.
דוגמה
 • אזרח מדינה זרה העובד בקונסוליה ישראלית, ונפגע בפיגוע בקונסוליה.


חקיקה ונהלים