אב יחידני שהביא לעולם ילד באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל זכאי לדמי לידה מהמועד בו הפסיק את עבודתו לרגל הלידה, גם אם בחר להפסיק את עבודתו טרם יום הלידה המשוער ובתנאי שלפחות מחצית מתקופת הזכאות לדמי הלידה תהיה לאחר הלידה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עב"ל 66181-05-20
תאריך:17.10.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובע הוא הורה עצמאי אשר הביא לעולם את בתו בהליך הפריה חוץ-גופית ופונדקאות שנערך בארצות הברית.
 • שבועיים לפני מועד לידת בתו טס האב לארה"ב כדי ללוות את האם הפונדקאית.
 • לאחר לידת בתו וחזרתו לארץ, הגיש האב תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי לידה עבור התקופה שמתחילה במועד נסיעתו לארה"ב.
 • המוסד לביטוח לאומי אישר את תשלום דמי הלידה לתקופה המתחילה מיום לידת הבת, אך דחה את בקשתו של האב לתשלום דמי לידה מהמועד בו טס לארה"ב לקראת לידת בתו.
 • האב הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי בבית הדין האזורי לעבודה, אך תביעתו נדחתה. בית הדין קבע שלפי החוק רק יולדות יכולות להקדים את דמי הלידה למועד שמוקדם ליום הלידה, ואילו הורים מיועדים (מי שמביאים לעולם ילד באמצעות הליך פונדקאות) זכאים לדמי לידה רק מהתקופה שמתחילה עם קבלת המשמורת על הילד.
 • על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה הגיש האב ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 • יש להחיל על אבות יחידניים את סעיף 52(א) לחוק הביטוח הלאומי, לפיו ניתן לחלק את תקופת הזכאות של 15 שבועות של דמי לידה, כך שמחצית מתקופת הזכאות לדמי לידה תהיה לפני יום הלידה והיתרה תהיה החל מיום הלידה.
 • ההסדר הרגיל הקבוע בסעיף 52(א) לחוק ביחס למועד שבגינו ישולמו דמי הלידה, אמור לחול כברירת מחדל ביחס לכל מקרה לגביו לא נקבע הסדר חלופי על ידי המחוקק.
 • האב, שהינו הורה עצמאי, אינו נופל לאף אחד מההסדרים החלופיים שנקבעו על ידי המחוקק: האב אינו ״הורה מאמץ״, אינו ״הורה מיועד״ ואינו הורה במשפחת אומנה, אלא הוא אב ביולוגי, שנזקק לצורך מימוש זכותו להורות להליך פונדקאות בחו״ל.
 • מהאמור לעיל עולה שתקופת זכאותו של האב לדמי לידה אמורה להתחיל ביום בו הפסיק לעבוד לרגל הלידה, גם אם בחר להפסיק את עבודתו טרם יום הלידה המשוער, כל עוד ההקדמה אינה עולה על מחצית מפרק הזמן שבעדו זכאי הוא לדמי לידה.

משמעות

 • הורה יחידני או בני זוג מאותו המין שהביאו לעולם ילד באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל, זכאים לדמי לידה מהמועד בו הפסיק את עבודתו לרגל הלידה, גם אם בחרו להפסיק את עבודתם טרם יום הלידה המשוער ובתנאי שלפחות מחצית מתקופת הזכאות לדמי הלידה תהיה לאחר הלידה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".