הקדמה:

יולדת שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת כעובדת עצמאית או שכירה והפסיקה לעבוד בזמן שהייתה בהיריון זכאית לתשלום דמי לידה
למידע על הזכאות של עובדת שכירה לחופשת לידה ("תקופת לידה והורות") ממקום העבודה, ראו חופשת לידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי לידה משולמים ליולדת שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת לכך, כעובדת עצמאית או שכירה, והפסיקה לעבוד בזמן שהייתה בהיריון. התשלום נועד לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו היא אינה עובדת.

 • למידע על הזכאות של עובדת שכירה לצאת לחופשת לידה ("תקופת לידה והורות") בהתאם לוותק שצברה אצל המעסיק או במקום העבודה, ראו חופשת לידה.
 • גברים שחולקים את חופשת הלידה עם בנות/בני זוגם עשויים להיות זכאים לדמי לידה. לפרטים נוספים, ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.
 • תוספות יוקר שמשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה.
 • עובדות הוראה היוצאות לחופשת לידה במהלך חופשות חג או פגרה זכאיות לתשלום שכר בנוסף לדמי הלידה (ראו פסקת "הרחבות" בהמשך).

מי זכאי?

יולדות

 • יולדת (כולל עובדת זרה) שצברה כעובדת עצמאית או שכירה את אחת מתקופות האכשרה המפורטות בטבלה בהמשך והפסיקה לעבוד בזמן שהייתה בהיריון.
 • יום הזכאות הראשון לדמי לידה נקבע לפי מועד הפסקת העבודה, אך תקופת הזכאות לפני תאריך הלידה מוגבלת בהתאם לתקופת האכשרה שצברה היולדת:
  • למי שזכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות (105 ימים) ​הזכאות לדמי לידה עשויה להתחיל עד 53 יום לפני תאריך הלידה.
  • למי שזכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות (56 ימים) הזכאות לדמי לידה עשויה להתחיל עד 28 יום לפני תאריך הלידה.
 • מי שנמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (ראו פרטים בהמשך), תהיה זכאית אם עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של היריון. לכן יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להיריון ולד מת (לידה שקטה) או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית לדמי לידה.
 • ניתן לבדוק את הזכאות באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.

בני זוג של יולדות

 • בן זוג של יולדת שיוצא לחופשת לידה עשוי להיות זכאי לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה, בהתאם לתנאים.
 • במקרים שבהם דמי הלידה משולמים באופן אוטומטי והיולדת מעוניינת שבן זוגה יחליף אותה בחופשת הלידה, יש להודיע על כך לסניף הביטוח הלאומי מייד לאחר הלידה.
 • למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.

בני זוג מאותו מין

 • במקרה של זוג נשים:
  • היולדת זכאית לדמי הלידה בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו ליולדות.
  • בת זוגה של היולדת יכולה לחלוק איתה את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי זכאותם של גברים.
 • במקרה של זוג גברים:
  • דמי הלידה ישולמו לאב הביולוגי שיצא לחופשת לידה, בהתאם לתקופות האכשרה שנקבעו לזכאות (ובהנחה שהיולדת אינה זכאית לדמי הלידה).
  • בן זוגו יוכל לחלוק איתו את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי זכאותם של גברים.
  • כאשר בני זוג מאותו מין מביאים לעולם זוג תאומים בפונדקאות בחו"ל, זכאי רק אחד מהם לדמי לידה, גם אם כל אחד מבני הזוג הוא הורה ביולוגי של אחד מהילדים. בני הזוג יבחרו מי מהם יקבל את דמי הלידה ויוכלו לחלוק ביניהם את תקופת החופשה שבה מקבלים דמי הלידה ללא חפיפה בין שניהם.
 • למידע נוסף ראו דמי לידה לבני זוג מאותו מין.

הורים מיועדים בהליך פונדקאות

הורה יחידני שהביא לעולם ילד בהליך פונדקאות בחו"ל

 • הורה יחידני שהביא לעולם ילד בהליך פונדקאות בחו"ל יכול לצאת לחופשת לידה ולהתחיל לקבל דמי לידה עוד לפני תאריך הלידה המשוער, בתנאי שלפחות מחצית מתקופת זכאותו לדמי לידה תהיה לאחר מועד הלידה.
 • למידע נוסף ראו פסק דין בנושא זה.
דוגמה
אב יחידני שזכאי לדמי לידה במשך 15 שבועות (105 ימים) יכול לבחור לצאת לחופשת לידה עד 52 יום לפני תאריך הלידה המשוער ולקבל דמי לידה עבור תקופה זו. אם הוא זכאי לדמי לידה במשך 8 שבועות (56 ימים) הוא יוכל לבחור לצאת לחופשת לידה עד 4 שבועות (28 יום) לפני הלידה ולקבל עבורם דמי לידה. את היתרה הוא יקבל לאחר הלידה.
הערת עריכה
לדעתי זה נכון גם לבני זוג מאותו מין שהביאו לעולם ילד בפונדקאות חו"ל. האם אני צודק/טועה? אם כך צריך לציין את זה גם בכותרת הקודמת של בני זוג מאותו מין.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:53, 18 בנובמבר 2021 (IST)

הורים מאמצים

הורים אומנים

תקופות האכשרה

תקופת תשלום דמי הלידה

 • תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שבמהלכה שולמו עבור העובדת דמי ביטוח לאומי כשכירה או כעצמאית ("תקופת האכשרה").
 • עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.
 • לפרטים על התקופות שנכללות בחישוב תקופת האכשרה, ראו בהמשך.
תקופת תשלום דמי הלידה התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי
15 שבועות

(14 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד.
8 שבועות

(7 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017)

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד.

תקופות שנכללות בחישוב תקופת האכשרה

 • התקופות הבאות נלקחות בחשבון לצורך צבירת תקופת האכשרה של העובדת לדמי לידה:
  • חודשים שבהם העובדת עבדה בישראל כשכירה או כעצמאית (גם אם אינה תושבת ישראל).
  • חודשים שבהם העובדת עבדה כשכירה מחוץ לישראל, בתנאי שהעובדת והמעסיק הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל.
  • חודשים שבהם העובדת עבדה כאזרחית ישראלית בנציגות של ישראל בחו"ל (שלוחה של משרד ממשלה), במעמד ארעי על-פי כללי הההעסקה של נציבות שירות המדינה (לא כולל מי שבן זוגה הוא אזרח חוץ, או מי שבן זוגה מועסק אצל מעסיק תושב חוץ).
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה מהמעסיק תשלום דמי חופשה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה מהמעסיק דמי מחלה.
  • לעובדת שלקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה - שני החודשים הראשונים של החל"ת, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי הביטוח עבור העובדת.
  • חודשים שבהם העובדת קיבלה מהביטוח הלאומי דמי פגיעה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה (בלידה קודמת), גמלה לשמירת היריון (כולל בלידה קודמת), תשלום עבור שירות מילואים או קצבת נכות בשיעור 100% לנפגעי עבודה/מתנדבים/חיילי קבע/שוטרים וסוהרים/אנשי כוחות הביטחון.
  • חודשים שבהם העובדת הייתה בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, בתנאי שהיא עבדה 30 ימים רצופים לפחות לפני היום שבו הפסיקה לעבוד.
  • חודשים שבהם העובדת שירתה בשירות חובה בצה"ל - למי שהחלה לעבוד לאחר שסיימה את השירות הצבאי (ראו מידע נוסף).
  • חודשים שבהם העובדת שירתה בשירות לאומי-אזרחי - למי שהחלה לעבוד לאחר שהתנדבה לפחות 12 חודשים בשירות הלאומי (ראו מידע נוסף).

שיעור דמי הלידה

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה ההכנסה מעבודה שלפיה שולמו דמי ביטוח לאומי, ועד לסכום המקסימלי של 1,521.5 ₪ ליום, נכון לשנת 2022. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

עובד/ת שכיר/ה

 • לעובד/ת שכיר/ה דמי הלידה ליום מחושבים על-פי שכר הברוטו של העובד/ת (שלפיו שולמו דמי ביטוח) ב-3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב-90, או על-פי שכר הברוטו ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
 • תשלומים המשולמים לעובד/ת פעם בשנה, כגון: דמי הבראה, תוספת ביגוד, בונוסים וכו' יחולקו ל–12 חודשים (או למספר חודשי העסקה של העובד/ת) ויצורפו באופן יחסי לשכר החודשי שישמש בסיס לחישוב דמי הלידה.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת מסיבות שלא תלויות בעובדת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה ללא תשלום), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי דמי הלידה יחושבו בתוספת השלמת ימי היעדרות גם בשל חופשה ללא תשלום של עד חודש ימים, כאשר החופשה היא מבחירתה של העובדת.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה העובד/ת קיבל/ה תשלום נוסף (תשלום שכר בנוסף לשכר הרגיל, כולל בונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק ולא כולל הפרשים):
  • תשלום נוסף בשיעור הנמוך מ-1,325 ₪ (25% משכר המינימום) יחושב במלואו כחלק מהשכר החודשי בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ₪ או יותר יתפרס לצורך החישוב על פני 12 החודשים שהעובד/ת עבד/ה בהם (חודש התשלום ו-11 החודשים שקדמו לו), או פחות מכך, אם היו חודשים מלאים שהעובד/ת לא עבד/ה בהם.
דוגמה
תשלום נוסף בשיעור הנמוך מ-1,325 ₪
 • עובדת שהתחילה לעבוד במקום עבודה חדש ב-15.01.2019 תמורת שכר של 10,000 ₪ (ברוטו) בחודש, יצאה לחופשת לידה ב-29.11.2019.
 • במשכורת של אוגוסט 2019 שולם לה בונוס בסך 1,000 ₪.
 • מאחר והבונוס נמוך מ- 25% שכר המינימום הוא מהווה חלק מהשכר החודשי ושכרה של העובדת בחודש אוגוסט הוא 11,000 ₪.
 • במקרה זה סכום דמי הלידה ליום נקבע על פי השכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר) . שכר זה גבוהה משכרה הממוצע ב-6 החודשים שקדמו ל- 1 בחודש בו הפסיקה לעבוד.
דוגמה
תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ₪ או יותר
 • עובדת שהתחילה לעבוד במקום עבודה חדש ב-15.01.2019 תמורת שכר של 10,000 ₪ (ברוטו) בחודש, יצאה לחופשת לידה ב-29.11.2019.
 • במהלך כל חודש מרץ 2019 העובדת שהתה בחופשה ללא תשלום.
 • במשכורת של אוגוסט 2019 שולם לה בונוס בסך 3,500 ₪.
 • הבונוס עלה על 25% משכר המינימום, ולכן לצורך החישוב הוא נפרס על פני 7 החודשים שבהם העובדת עבדה לפני תשלום הבונוס (ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט).
 • התוספת לשכר שחושבה לגבי כל אחד מהחודשים הייתה 500 ₪ (3,500 חלקי 7).
 • במקרה זה סכום דמי הלידה ליום נקבע על-פי השכר הממוצע שחושב ב-6 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו העובדת הפסיקה לעבוד (מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, כאשר בחודשים מאי עד אוגוסט חושב לעובדת שכר בסך 10,500 ₪). שכר זה היה גבוה משכרה הממוצע ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר).

עובד/ת עצמאי/ת

 • לעובד/ת עצמאי/ת דמי הלידה מחושבים ב-2 שלבים:
  • בשלב הראשון יחושבו דמי הלידה על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הגבוהה מביניהן, ושעל פיה שילם/ה העובד/ת את המקדמות למוסד לביטוח לאומי. סכום זה ישולם במהלך חופשת הלידה.
 • בשלב השני ולאחר קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב לפי השומה של שנת הלידה או לפי השומה של השנה הקודמת (לפי הגבוהה מביניהן).
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה, דמי הלידה לעובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה שבין ל-01.01.2022 -31.03.2021, יחושבו על סמך הכנסתה לפי השומה של שנת 2019 או השומה של שנת 2020, או לפי המקדמות של שנת 2021, לפי הגבוהה מביניהן.

עובדים שהם גם שכירים וגם עצמאים

 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו תקופות אכשרה בכל אחת מעבודותיהם (הן בעבודתם כשכירים והן בעבודתם כעצמאים).
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.

ניכויים מדמי הלידה

עובדת שהייתה בשמירת היריון

 • לעובדת שהייתה בשמירת היריון, דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההיריון.
 • גם במקרים שבהם לפני שמירת ההיריון העובדת צברה תקופת אכשרה המזכה בדמי לידה למשך 8 שבועות בלבד, אך בצירוף התקופה של שמירת ההיריון הגיעה לתקופת האכשרה הנדרשת לקבלת דמי לידה למשך 15 שבועות, דמי הלידה יחושבו בהתאם להכנסתה לפני שהפסיקה לעבוד.

תשלום הפרשים לדמי לידה

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • במקרים הבאים (מלבד במקרה של לידת בית) משולמים דמי הלידה אוטומטית, מבלי שהיולדת נדרשת להגיש את התביעה:
  • עובדת עצמאית. דמי הלידה ישולמו ליולדת בשלב ראשון לפי המקדמות, וכאשר תתקבל שומה סופית שלפיה חלו שינויים בהכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב בהתאם לגובה השומה.
  • עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, והוא מגיש את התביעה עבורה.
  • מי שקיבלה גמלה לשמירת היריון עד ללידה. דמי הלידה ישולמו באופן אוטומטי לחשבון הבנק של היולדת, בהתאם לנתונים שנרשמו בטופס התביעה לגמלה לשמירת היריון.
  • מי שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה.

הגשת תביעה על-ידי היולדת

 • יולדות שלא עונות על המקרים שצוינו לגבי התשלום האוטומטי, צריכות להגיש טופס תביעה לדמי לידה (כולל יולדת שילדה בבית, גם אם היא עובדת עצמאית או עובדת שכירה שלמעסיקה יש הסדר עם הביטוח הלאומי, או אם קיבלה גמלה לשמירת היריון עד הלידה).
 • יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער. מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס. הטופס יוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
 • כמו כן, לאחר הלידה בלבד, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון.
 • אישורים שיש לצרף לתביעה:
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בחו"ל, יש לצרף לטופס התביעה אישור מבית החולים (שבו התרחשה הלידה) על הלידה.
  • במקרים שבהם הלידה התרחשה בבית (ולא בבית חולים), יש לצרף לטופס התביעה העתק מרישום הילוד במשרד הפנים.
  • עובדת שכירה תבקש מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי עבודתה ועל שכרה ב-10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה.
   • מי שעבדה אצל כמה מעסיקים תצרף טופס מכל אחד מהם.
   • אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה לא קיבלה העובדת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בה), תפרט במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלה שכר מלא ותצרף אישורים מתאימים מרופא או מהמעסיק.
  • מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שהפסיקה את עבודתה (כשכירה או כעצמאית), תציג לפני פקיד התביעות אישור ממשרד הבריאות או מזרוע העבודה על מקום ההכשרה או השיקום ועל זמן ההכשרה או השיקום.
  • חיילת שסיימה את השירות הצבאי לפני שהחלה לעבוד תצרף צילום של תעודת השחרור או פנקס מילואים.
  • מתנדבת שסיימה שירות לאומי-אזרחי לפני שהחלה לעבוד תצרף אישור על תקופת השירות.
  • עובדות זרות ועובדות בעלות דרכון זר שאין להן תעודת זהות ישראלית יצרפו לתביעה אישור על ניהול חשבון בנק.

מועד התשלום

 • דמי הלידה ישולמו בתשלום חד-פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה), או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.
הערת עריכה
על פי מייל מבלהה 4.12.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:22, 4 בדצמבר 2016 (IST)

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

דמי לידה במקרה של הארכת חופשת הלידה

 • יולדת או אם מאמצת זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים עבור זמן ההארכה, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)

 • מי שזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 21 שבועות.
 • מי שזכאית לדמי לידה עבור 8 שבועות זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים לגבי כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 10 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות.

אשפוז של היולדת או של הנולד

 • במקרה שיולדת זכאית לתשלום דמי לידה והיא או התינוק צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה, היולדת תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולקבל דמי לידה עבור התקופה הנוספת.
 • אם גם היולדת וגם התינוק היו מאושפזים במהלך חופשת הלידה לתקופות הקצרות מ-15 יום, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם, כך שתיתכן השלמה לתקופת זכאות אחת, בתנאי שתקופות האשפוז שלהם אינן חופפות.
 • לפרטים נוספים, ראו הארכת חופשת לידה בשל אשפוז של היולדת או של התינוק.

פיצול תשלום דמי לידה במקרה של פיצול חופשת לידה

 • במקרים שבהם היולדת או הוולד שלה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה, ל-15 ימים לכל הפחות, רשאית היולדת לפצל את חופשת הלידה באופן הבא:
  • לאחר 3 שבועות לפחות מיום הלידה תוכל היולדת לשוב לעבודתה (כלומר על היולדת לשהות בחופשת לידה לפחות שלושה שבועות מיום הלידה);
  • לאחר השחרור מבית החולים (של הילד או היולדת), תוכל היולדת להמשיך את יתרת חופשת הלידה.
 • עם שובה של היולדת לעבודתה (בתום 3 שבועות לפחות מיום הלידה), ייפסק תשלום דמי הלידה, ויתרת דמי הלידה תשולם עם חידוש חופשת הלידה.
 • על היולדת למלא טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה.
 • את הטופס יש להגיש רק לאחר הגשת תביעה לדמי לידה.
 • לטופס התביעה יש לצרף אישור מבית החולים, שיירשמו בו הפרטים של היולדת ושל הילד וזמן האשפוז.
 • כמו כן, יש לצרף אישור מן המעסיק על הפיצול של חופשת הלידה. עובדת עצמאית צריכה לצרף הצהרה בכתב.

עובדת שנמצאת בהכשרה מקצועית

 • מי שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי תהיה זכאית לדמי לידה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • היא עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמוך לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.
  • ההכשרה המקצועית היא בבתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות או במקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבזרוע העבודה.
  • תוכנית הלימודים היא בהיקף של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות.

שיעור דמי הלידה לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית

 • לעובדת שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בתוך התקופה שעל-פיה מחושבים עבורה דמי הלידה, יחושבו דמי הלידה באופן הבא:
  • עבור התקופה שהייתה עובדת שכירה או עצמאית יחושבו דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסתה, כפי שפורט למעלה (בסעיף שיעור דמי הלידה).
  • עבור התקופה שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי יחושבו דמי הלידה לפי ההכנסה שעל-פיה חושבו דמי הביטוח, כלומר 5,276 ₪ (50% מהשכר הממוצע, נכון לשנת 2022).

מידע נוסף לעובדת עצמאית

זכאות בלידה עוקבת

 • עובדת שנכנסה להיריון נוסף בתקופה שמשולמים לה דמי לידה (8 שבועות או 15 שבועות) עשויה להיות זכאית לדמי לידה עבור הלידה הבאה, גם אם לא חזרה לעבודה.
 • הזכאות נקבעת בהתאם לתקופת האכשרה שהיולדת צברה.
 • שימו לב: התקופה שמקבלים בה דמי לידה נכללת בחישוב תקופת האכשרה (מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי).

הרחבות

עובדות הוראה
 • עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך חופשת סוכות, חנוכה או פסח תקבל שכר עבור תקופת הפגרה בנוסף לדמי הלידה.
 • עובדת הוראה שיצאה לחופשת לידה במהלך פגרת הקיץ זכאית להשלמת סכום דמי הלידה עד לסכום משכורתה בשני חודשי עבודה, וזאת בנוסף לתשלום שכרה בתקופת הפגרה
למידע נוסף ראו תשלום במהלך פגרה מהלימודים לעובדות הוראה הנמצאות בחופשת לידה

חשוב לדעת

 • מי שצברה תקופות ביטוח חלקיות לצורך הזכאות לדמי לידה בישראל ובמדינה החתומה עם ישראל על אמנה לביטחון סוציאלי, עשויה להיות זכאית לדמי לידה בהתאם לתקופות הביטוח שצברה בשתי המדינות. למידע נוסף, ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • מי שעונים גם על תנאי הזכאות של קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לבדוק אם ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.
 • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה:
  • ליולדת אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
  • לבן הזוג של היולדת נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)
 • דמי הלידה משולמים בנוסף למענק הלידה המשולם בסמוך ללידה.
 • מי שהפך להורה ל-3 ילדים או יותר בו זמנית (יולדת שילדה 3 ילדים ויותר בלידה אחת, מי שאימצו 3 ילדים או יותר בו זמנית, ומי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו 3 ילדים, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית מיוחדת במשך 20 חודשים, זאת בנוסף על קצבת הילדים ודמי הלידה. למידע נוסף ראו קצבת לידה.
 • במהלך התקופה שבה עובדים מקבלים דמי לידה הם אינם זכאים לדמי אבטלה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים