חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי מגדיר מיהו "הורה עצמאי" ("הורה יחיד" לפני התיקון לחוק)

הורים עצמאיים (הורים יחידים) מוגדרים בחוק כתושבי ישראל שבהחזקתם ילד מתחת לגיל 18 שנמצא עימם, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

  • הם רווקים, אלמנים או גרושים (לרבות בעלי משמורת משותפת על ילדיהם) וללא בני זוג ידועים בציבור.
  • הם עולים שנמצאים בארץ מעל שנה ומתחת לשנתיים, שבני זוגם לא עלו לארץ ולא שוהים בה ואין להם בן/בת זוג אחר/ת.
  • הם נשואים ללא בני זוג ידועים בציבור ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
    • הם חיים בנפרד מבני זוגם לפחות שנתיים, פתחו בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלו במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.
    • הן נשים שבן זוגן נעלם מזה שנתיים, או נמצא בחו"ל שלא בהסכמתן מזה שנתיים מבלי לשלם להן מזונות.
    • הן נשים שחיות בנפרד מבן הזוג, שהו במקלט לנפגעות אלימות 90 ימים לפחות במהלך השנה שהחלה ביום כניסתן למקלט, פתחו בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלו במסגרת הליך זה במשך 6 חודשים לפחות (אלא אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי פתיחת ההליך עלולה לסכן את חייהן או את חיי ילדיהן).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים