הקדמה:

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי (או בשמו הקודם "חוק משפחות חד הוריות") מגדיר מיהו "הורה עצמאי" ("הורה יחיד" לפני התיקון לחוק)

על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, "הורה עצמאי" ("הורה יחיד" לפני התיקון לחוק) מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 18 הנמצא עמו, ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

  • ההורה אינו נשוי (כלומר רווק, אלמן או גרוש) ואין לו בן זוג ידוע בציבור.
  • הוא עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
  • ההורה נשוי, אין לו בן זוג ידוע בציבור ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
    • הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, פתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות
    • היא אישה עגונה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי (כלומר אישה נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, מזה שנתיים, מבלי לשלם לה מזונות).
    • היא אישה החיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) 90 ימים לפחות מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים