מהי הבטחת הכנסה והאם אתם זכאים לה?

תושבי ישראל שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה ואינם זכאים לתשלומים אחרים, עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. מי שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה, עשויים לקבל קצבה חלקית (השלמת הכנסה). כאן תוכלו ללמוד על התהליכים שיש לעבור כדי להיות זכאים לקצבה ולקרוא על הזכויות וההטבות שנילוות אליה.

אוכלוסיות מיוחדות וזכויות המשיקות לנושא הבטחת הכנסה

אוכלוסייה מיוחדת זכות או מושג רלוונטיות לנושא הבטחת הכנסה
משפחות חד הוריות סיוע במימון צהרונים, מסגרות משלימות נוספות וקייטנות. הורים יחידים מקבלי הבטחת הכנסה העומדים בקריטריונים יכולים להסתייע במימון מטעם המדינה לפתרונות לשהות ילדיהם בחופשות ולאחר שעות הלימודים.
אזרחים ותיקים
 1. תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
 2. הנחות ברכישת תרופות למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה
 3. פטור מתשלומים בקופות החולים למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה
 4. הבטחת הכנסה מגיל פרישה למי שלא זכאים לקצבת אזרח ותיק
 1. השלמת הכנסה משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסתם נמוכה.
 2. מקבל קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאי להנחה בגובה 50% על תרופות שבסל הבריאות ומי שמלאו לו 75 זכאי ל-55% הנחה.
 3. מקבל קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותי בריאות שונים.
 4. מי שלא עונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה ואין להם הכנסות זכאים לגמלה בסכום קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה (ולהטבות הנלוות).
ילדים עם מוגבלות טיפולים פרא רפואיים לילדים חבר קופת חולים הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה פטור מתשלום השתתפות עצמית בטיפולים פרא רפואיים לילדים בקופות חולים.
ניצולי שואה
 1. ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר
 2. ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
 3. מכתב בקשה להבטחת הכנסה למקבלי קצבת יוצאי מחנות וגטאות
 4. מכתב הודעה על קבלת תשלום מקרן סעיף 2 לניצולי שואה שאינו נחשב כהכנסה
 1. קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ולכן מקבלי הקצבה שהנם בעלי הכנסה נמוכה זכאים גם לגמלת הבטחת הכנסה.
 2. קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ולכן מקבלי הקצבה שהנם בעלי הכנסה נמוכה זכאים גם לגמלת הבטחת הכנסה.
 3. זכאי העומד בתנאים צריך להעביר מכתב זה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל גמלת הבטחת הכנסה.
 4. זכאי העומד בתנאים צריך להעביר מכתב זה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל גמלת הבטחת הכנסה.
ותיקי מלחמת העולם השנייה זכויות והטבות לותיק המלחמה נזקק ותיק מלחמת העולם השנייה נזקק הוא מי שמשרד הבטחון הכיר בו כוותיק המלחמה ובנוסף לכך זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה. ותיקי המלחמה הנזקקים זכאים לזכויות והטבות שונות.
אסירים משתחררים הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים אדם ששהה בכלא למעלה מחצי שנה זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים לאחר שחרורו, כסכום ראשוני לקיום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הרווחה והביטחון החברתי המשרד האחראי על הנושאים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא הגוף האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשויות המקומיות. גופים ציבוריים שונים מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות המפורטות בפורטל הבטחת הכנסה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים