אגף עידוד תעסוקת הורים (לשעבר האגף למעונות יום ומשפחתונים) פועל כדי לאפשר לאמהות (ולהורים עצמאיים) לילדים בגיל הרך להשתלב בהכשרה מקצועית ובשוק העבודה. זאת במקביל לדאגה לשלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה של הילדים המשולבים במסגרות המוכרות: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים.
שהות הילדים במסגרות המוכרות מסובסדת על ידי האגף, בהתאם למבחני תמיכה המבטאים את הצורך בעידוד האמהות וההורים העצמאיים להשתלב בשוק העבודה תוך צמצום אי השוויון.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:daycare@babcomcenters.com
כתובת:רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:*2969 מוקד באבקום לבירור בנושא דרגת זכאות

תפקיד

  • יישום שכר לימוד מדורג בסבסוד ממשלתי לאמהות (ולהורים עצמאיים) עובדות.
  • פיתוח והקמת מעונות חדשים, תוך התאמת השירות לצרכים של אמהות (והורים עצמאיים) עובדות.
  • הפעלת מערך פיקוח ובקרה להבטחת רמת השירות על פי סטנדרטים מקצועיים.

נושאים וזכויות