הקדמה:

הפעלת מסגרת ששוהים בה לפחות 7 פעוטות מחייבת קבלת אישור ראשוני, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
הפעלת מסגרת ללא אישור ראשוני היא עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר או קנס
האישור הראשוני אינו מהווה רישיון (זמני או קבוע) להפעלת המסגרת
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד הטלפוני *8236

החל מה- 01.09.2019, כל אדם או תאגיד המפעיל או מעוניין להפעיל מסגרת ששוהים בה 7 פעוטות או יותר (כגון: מעון יום, משפחתון או פעוטון), חייב לקבל אישור ראשוני ממנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • מטרות האישור הראשוני הן:
  • להבטיח כי יתקיימו התנאים הבסיסיים לפעילותה התקינה של המסגרת.
  • שמירה על שלומם של הפעוטות השוהים במסגרת ויצירת סביבה שמפחיתה סיכונים.
שימו לב
האישור הראשוני אינו מהווה רישיון (זמני או קבוע) להפעלת המסגרת, אלא משמש כמעין "אישור זמני" (קבלת האישור לא מבטיחה כי יתקבל רישיון בהמשך, והתנאים הנדרשים לקבלת הרישיון טרם פורסמו).
הערת עריכה
נשלח מייל לחגי עם בקשה להבהרה של שלושה נושאים שלא מצאתי להם מענה בנוהל: 1. טופס הערעור 2. מרשם המעונות שקיבלו אישור ראשוני 3. האם סע' העונשין בחוק חל גם על אישור ראשוני (כן מצוין בחוק אבל לא בנוהל)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:42, 13 באוגוסט 2019 (IDT)
הערת עריכה
חגי ענה שלגבי המרשם, בימים הקרובים לאחר הנפקת האישורים, יעלה לאוויר גם המרשם, לגבי טופס הערעור, שהם כרגע מתמקדים בנושא האישורים ולאחר מכן יעלה לאויר טופס הערעור, לגבי העונשין, אמר לי שסע' העונשין חל
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:56, 13 באוגוסט 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמפעילים (או מעוניינים להפעיל) את המסגרת חייבים לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. היעדר רישום פלילי לכל מי שבא במגע עם הפעוטות (מפעיל המסגרת, צוות העובדים, המנהל, הבעלים וכו').
  2. ביצוע השתלמויות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה.
  3. המקום שבו פועלת המסגרת מתאים לשהייתם של הפעוטות.

למי ואיך פונים

טיפ
בעת מילוי הבקשה ניתן להיעזר במדריך להגשת בקשה לאישור ראשוני למפעיל מסגרות לפעוטות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • יש למלא את הפרטים הבאים בטופס הבקשה המקוון:
 1. פרטי המסגרת
  • שם המסגרת, שם מבקש האישור, שם הבעלים, שם המנהל, כתובת מלאה, טלפון, טלפון נייד של מנהל המסגרת (ושל איש קשר נוסף) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).
  • פרטים על המבנה שבו פועלת המסגרת: דירת מגורים (כולל קומה), בית צמוד קרקע המשמש גם למגורים, מבנה ייעודי צמוד קרקע, מספר מבנים שסמוכים זה לזה וכו'.
 2. רשימת העובדים וגורמים הנוגעים לפעילות המסגרת
  • שם מלא, מספר תעודת זהות ותפקיד של כל איש צוות העובד במסגרת.
  • ברשימה נפרדת יש לפרט את השמות של נותני שירות ומועסקים אחרים במסגרת הבאים במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות, כגון: שומר, מפעילי חוגים, מדריכים וכו'.
  • אם המסגרת מופעלת בדירת מגורים, יש למסור את פרטיהם של כל מי שמתגורר בדירה.
 3. הכשרה בנושא עזרה ראשונה
  • מנהל המסגרת וכל המחנכים-מטפלים עברו או יעברו הדרכה בנושא עזרה ראשונה.
 4. התנהלות בטוחה
  • מנהל המסגרת עבר או יעבור הכשרה בנושא התנהלות בטוחה ע"י גורם הדרכה שיאושר ע"י מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • על מנהל המסגרת להתחייב כי כל המחנכים-מטפלים במסגרת יעברו קורס מתוקשב (ממוחשב) בתחום התנהלות בטוחה.
 5. רישום פלילי
  • היעדר רישום פלילי של צוות העובדים במסגרת, מבקש האישור הראשוני, המנהל, הבעלים, כל אדם שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות ובמקרה שהמסגרת פועלת בדירת מגורים, אז כל מי שמתגורר בדירה.
  • את בדיקת הרישום הפלילי יבצע האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
שימו לב
לא כל רישום פלילי יפגע באפשרות לקבלת האישור, אלא רישום פלילי או ניהול הליך פלילי בגין עבירות שבשל מהותן לא ראוי שאותו אדם יעבוד או יעניק שירותים במסגרת (עבירות מין, אלימות וכו').

שלבי ההליך

 • בתוך 45 ימים מהיום שהוגשה הבקשה, תישלח לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה אחת מההודעות הבאות:
  • הודעה על אישור הבקשה.
  • הודעה על אישור הבקשה, אם יתקיימו תנאים מסוימים שיפורטו בהודעה.
  • הודעה על דחיית הבקשה, עם פירוט הסיבות לדחייה.

פנייה למוקד

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד מעונות יום, בדרכים הבאות:
 • המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00.

ערעור

חשוב לדעת

 • תחילת מועד האישור הראשוני הוא 01.09.2019 והוא תקף לשנה אחת, אלא אם מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים החליט להאריכו.
 • הפעלת מסגרת ללא קבלת אישור ראשוני מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר או קנס.
 • מסגרת שקיבלה אישור ראשוני, נדרשת להדפיס את האישור ולתלות אותו במקום שמשתמשי המסגרת יוכלו לראות אותו.
 • מסגרת שתקבל אישור ראשוני, תופיע במרשם "מעונות בעלי אישור ראשוני" אשר יהיה פתוח לציבור באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ניתן לבצע הכשרות בנושא עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה ללא תשלום במימון האגף למעונות יום ומשפחתונים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים