הקדמה:

החל מ-01.09.2019, מי שמפעיל או רוצה להפעיל מסגרת שבה שוהים לפחות 7 פעוטות, חייב לקבל אישור ראשוני
אישור ראשוני יינתן רק אם לצוות המסגרת אין רישום פלילי ורק אם התנאים המפורטים בהמשך יתקיימו
תוקף האישור הראשוני הוא שנה, אך מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים רשאי להאריכו
האישור הראשוני לא מהווה רישיון (זמני או קבוע) להפעלת המסגרת
הפעלת מסגרת ללא אישור ראשוני מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר או קנס
למידע נוסף ראו קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ביום 01.09.2019, ייכנס לתוקף נוהל המחייב כל אדם או תאגיד המפעיל או רוצה להפעיל מסגרת שבה שוהים 7 פעוטות ויותר, לקבל אישור ראשוני ממנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • מטרות האישור הראשוני הן:
  • להבטיח כי יתקיימו התנאים הבסיסיים לפעילותה התקינה של המסגרת (כגון: מעון יום, משפחתון, פעוטון וכו').
  • שמירה על שלומם של הפעוטות השוהים במסגרת ויצירת סביבה שמפחיתה סיכונים.
שימו לב
האישור הראשוני לא מהווה רישיון (זמני או קבוע) להפעלת המסגרת, אלא משמש כמעין "אישור זמני".
לכן, קבלתו לא מבטיחה כי יתקבל רישיון בעתיד, אשר יינתן למי שימלא אחר דרישות ותנאים ספציפיים שטרם פורסמו
הערת עריכה
נשלח מייל לחגי עם בקשה להבהרה של שלושה נושאים שלא מצאתי להם מענה בנוהל: 1. טופס הערעור 2. מרשם המעונות שקיבלו אישור ראשוני 3. האם סע' העונשין בחוק חל גם על אישור ראשוני (כן מצוין בחוק אבל לא בנוהל)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:42, 13 באוגוסט 2019 (IDT)
הערת עריכה
חגי ענה שלגבי המרשם, בימים הקרובים לאחר הנפקת האישורים, יעלה לאוויר גם המרשם, לגבי טופס הערעור, שהם כרגע מתמקדים בנושא האישורים ולאחר מכן יעלה לאויר טופס הערעור, לגבי העונשין, אמר לי שסע' העונשין חל
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:56, 13 באוגוסט 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמפעיל או רוצה להפעיל מסגרת שבה שוהים 7 פעוטות לפחות בגיל 3-0, חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. היעדר רישום פלילי- עבור כל מי שבא במגע עם הפעוטות, כולל מפעיל המסגרת, צוות העובדים, המנהל, הבעלים וכו'.
  2. ביצוע השתלמויות- בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה.
  3. מיקום המסגרת - על המקום שבו פועלת המסגרת להיות מתאים לשהייתם של הפעוטות.

למי ואיך פונים

טיפ
בעת מילוי הבקשה ניתן להיעזר במדריך להגשת בקשה לאישור ראשוני למפעיל מסגרות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • בעת מילוי טופס הבקשה המקוון, יש לספק את המידע והפרטים הבאים:
 1. פרטי המסגרת
  • שם המסגרת, שם מבקש האישור, שם הבעלים, שם המנהל, כתובת מלאה, טלפון, טלפון נייד של מנהל המסגרת (ושל איש קשר נוסף) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).
  • פרטים על המבנה שבו פועלת המסגרת: דירת מגורים (כולל קומה), בית צמוד קרקע המשמש גם למגורים, מבנה ייעודי צמוד קרקע, מספר מבנים שסמוכים זה לזה וכו'.
 2. רשימת העובדים וגורמים הנוגעים לפעילות המסגרת
  • שם מלא, מספר תעודת זהות ותפקיד של כל איש צוות שעובד במסגרת בזמן הגשת הבקשה וכן כל מי שיועסק בה החל מ-01.09.2019.
  • ברשימה נפרדת יש לפרט את השמות של נותני שירות ומועסקים אחרים במסגרת אשר באים במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות, כגון: שומר, מפעילי חוגים, מדריכים וכו'.
  • אם המסגרת מופעלת בדירת מגורים- יש למסור את פרטיהם של כל מי שמתגורר בדירה.
 3. הכשרה בנושא עזרה ראשונה
  • מנהל המסגרת וכל המחנכים-מטפלים עברו או יעברו הדרכה בנושא עזרה ראשונה.
 4. התנהלות בטוחה
  • מנהל המסגרת עבר או יעבור הכשרה בנושא התנהלות בטוחה ע"י גורם הדרכה שיאושר ע"י מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • על מנהל המסגרת להתחייב כי כל המחנכים-מטפלים במסגרת יעברו קורס מתוקשב (ממוחשב) בתחום התנהלות בטוחה.
 5. רישום פלילי
  • היעדר רישום פלילי של צוות העובדים במסגרת, מבקש האישור הראשוני, המנהל, הבעלים, כל אדם שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות ובמקרה שהמסגרת פועלת בדירת מגורים, אז כל מי שמתגורר בדירה.
  • את בדיקת הרישום הפלילי יבצע האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
שימו לב
לא כל רישום פלילי יפגע באפשרות לקבלת האישור, אלא רישום פלילי או ניהול הליך פלילי בגין עבירות שבמהותן לא ראוי שאותו אדם יעבוד או יעניק שירותים במסגרת, כגון: עבירות מין, אלימות וכו'

שלבי ההליך

 • בתוך 45 ימים מהיום שהוגשה הבקשה, תישלח לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה, אחת מההודעות הבאות:
  • הודעה על אישור הבקשה.
  • הודעה על אישור הבקשה, אם יתקיימו תנאים מסוימים שיפורטו בהודעה.
  • הודעה על דחיית הבקשה, עם פירוט הסיבות לדחייה.

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, ניתן להגיש ערעור באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של האגף (טרם פורסם).

חשוב לדעת

 • תחילת מועד האישור הראשוני הוא 01.09.2019 והוא תקף לשנה אחת, אלא אם מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים החליט להאריכו.
 • הפעלת מסגרת ללא קבלת אישור ראשוני מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר או קנס.
 • מסגרת שקיבלה אישור ראשוני, נדרשת להדפיס את האישור ולתלות אותו במקום שמשתמשי המסגרת יוכלו לראות אותו.
 • מסגרת שתקבל אישור ראשוני, תופיע במרשם "מעונות בעלי אישור ראשוני" אשר יהיה פתוח לציבור באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ניתן לבצע הכשרות בנושא עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה ללא תשלום במימון האגף למעונות יום ומשפחתונים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים