הקדמה:

משרד הרווחה מסייע במימון שהות בצהרונים של ילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, בהתאם לתנאים
ניתן לפנות בשאלות ובירורים למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969
למידע על הסיוע הניתן מטעם משרד החינוך עבור ילדי גנים באשכולות 5-1 וילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה
שימו לב
התמיכה בצהרונים מחולקת בין משרד הרווחה לבין משרד החינוך.
 • הסיוע מטעם משרד הרווחה, המפורט בדף זה, ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות סוציו-אקונומיים 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 (בנוסף, ניתן גם סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם).
 • הסיוע מטעם משרד החינוך ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות 5-1, ושל ילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות. למידע נוסף על סיוע זה, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

משרד הרווחה מסייע במימון צהרונים עבור ילדים שהוריהם עובדים או לומדים, בהתאם לתנאי הזכאות.

גיל הילד המזכה בסיוע

 • הזכאות למימון הצהרון תקפה לילדים בגילאי 5.9-2.9 שנים.
 • הזכאות תקפה גם לילדים בגילאי 6.9-5.9 שנים, אם רופא או פסיכולוג ממכון להתפתחות הילד אישר כי הילד מעוכב התפתחות ומומלץ להשאירו שנה נוספת בגן.
 • למידע על הסיוע הניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי כיתות א'-ב', ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

מי זכאי?

 • אמהות (אם שיש לה בן זוג העונה על התנאים המפורטים בהמשך או אם שהיא הורה יחיד), ואבות שהם הורה עצמאי (הורה יחיד), המתגוררים בישובים שיפורטו בהמשך ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים בהיקף של 32 שעות שבועיות לפחות (כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה).
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה, באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הרווחה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין.
  • הם לומדים במסלולי הלימוד הבאים:
   • לימודים אקדמיים לתואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר ולימודי רפואה לכל אורכם).
   • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה.
   • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
   • לימודי סיעוד (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לסיעוד) בבתי ספר המוסמכים לכך על-ידי משרד הבריאות.
   • קורס להכשרה מקצועית בתזונה במסגרת מרכז הדרכה ארצי של משרד הבריאות.
   • לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 4 קורסים בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתואר (תקופת הזכאות לסיוע במקרה זה היא עד 3 שנים).
  • הם עובדים ולומדים בהיקף מצטבר של 32 שעות שבועיות לפחות, כאשר העבודה היא בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • הלימודים הם באחד ממסלולי הלימוד שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש (כולל לימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בקורס אחד לפחות המזכה בנקודות זכות לתואר).
   • הלימודים הם לימודי הכשרה מקצועית או לימודי מקצוע כפי שצוינו לפני כן בהיקף הנמוך מ-32 ש"ש, גם אם משך הלימודים עולה על שנה אחת.
   • הלימודים הם לתואר אקדמי מתקדם (מעבר לתואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר.
 • הזכאות תקפה להורים המתגוררים ביישובים הבאים:
 • מקום המגורים ייקבע בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין בלבד. אם הכתובת אינה מעודכנת, יש לדאוג לעדכון הכתובת במשרד הפנים.
 • למידע על הסיוע הניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות 5-1, ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.

בני זוג

 • בנוסף לתנאי הזכאות שצוינו, אם מדובר בזוגות הורים, בני הזוג של האמהות צריכים לענות על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם עובדים, כולל בעבודת מחקר במסגרת מלגה.
  • הם לומדים לימודי הכשרה מקצועית שאינם נמשכים יותר משנה, באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
   • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח זרוע העבודה או בפיקוח ובמימון של משרד ממשלתי אחר.
   • לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על-פי דין.
    • בין לימודים אלה לא נכללים לימודים לתעודת הוראה, לימודי סיעוד, או קורס להכשרה מקצועית בתזונה.
  • הם לומדים באולפן לעולים חדשים.
  • הם לומדים לתואר ראשון או שני מוכר במוסד אקדמי מוכר (כולל לימודי מכינה, השלמה והסבה לתוארים אלה ולימודי רפואה לכל אורכם, ולא כולל לימודים באוניברסיטה הפתוחה).
  • הם לומדים לתואר הנדסאי או טכנאי (לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלה) במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
  • הם לומדים לימודים תורניים (בישיבה גבוהה או בכולל).
  • הם מקבלים קצבת נכות מגורם ממשלתי.
  • הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי-אזרחי.
  • הם פנסיונרים.

הורים מאותו מין

 • תנאי הזכאות שצוינו יחולו על הורים מאותו מין המנהלים משק בית משותף, אם אחד/ת מההורים עונה על התנאים שנקבעו לגבי האמהות, והשני/ה עונה על התנאים שנקבעו לגבי בני זוגן.
 • בעת מילוי שאלון ההרשמה, על ההורים לבחור מי יענה על התנאים הנדרשים מהאם ומי יענה על התנאים הנדרשים מבן הזוג.
 • לאחר מילוי השאלון וקבלתו במוקד, לא תהיה אפשרות לשנות את הבחירה במהלך שנת הלימודים.

דרגות הסיוע

 • דרגת השתתפות המדינה בדמי ההחזקה תיקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (ראו פרטים בהמשך).
  • מספר השעות השבועיות שההורה עובד/ת או לומד/ת (ראו פרטים בהמשך).
 • משפחה שיש לה לפחות שני ילדים בצהרון מוכר, תהיה זכאית להשתתפות גבוהה יותר של המדינה, אך לא מעבר להשתתפות המקסימלית על-פי דרגת ההשתתפות ביחס לכל אחד מילדיה (לדוגמה: אם לתאומים הרשומים בצהרון מוכר, שלפי מבחן ההכנסה לנפש נקבעה לה דרגה 4, תיקבע לה דרגה 3 ביחס לכל אחד מהתאומים).
 • אם בן הזוג אינו עובד ומקבל קצבת נכות בגין דרגת נכות הנמוכה מ-50%, לדרגת הזכאות שתיקבע למשפחה תתווסף דרגה אחת.
 • בדרגות 12-3 ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך שיעור ההשתתפות של המדינה נמוך יותר.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה של הורה יחיד = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1


 • חישוב שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים המובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • לילדים שהוריהם (אם ו/או אב) חברי קיבוץ או מושב שיתופי, חישוב דרגת הזכאות ייקבע בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה של חבר בקיבוץ/מושב ושעות עבודתו (לא תיקבע דרגה קולקטיבית לכל החברים לפי רמת ההכנסה של הקיבוץ/מושב שיתופי). למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה.
 • ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות על בסיס הכנסה לנפש.

מספר שעות העבודה השבועיות

 • לאם או הורה יחיד הלומד/ת באולפן לעברית או באחד ממסלולי ההכשרה המקצועית שצוינו בתנאי הזכאות, תחושב הדרגה כמו למי שלומד/ת 36 שעות שבועיות.
 • במקרה של "משרת אם", שעות העבודה של האם יחושבו כשעות עבודתה בפועל + שעות משרת האם המוכרות על-ידי מעסיקה, אך לא יותר משעת משרת אם ליום עבודה.
 • להורים שלומדים ומחויבים בשעות התנסות מעשית כתנאי לקבלת התואר (בין אם בתשלום ובין אם לאו), יצורפו שעות אלה לסך שעות הלימוד על-פי תוכנית הלימודים (מותנה בהצגת אישור לימודים הקובע כי שעות אלה נדרשות לקבלת התואר).
 • אם מספר שעות העבודה/הלימודים של האם או ההורה היחיד נמוך מ-36 שעות שבועיות, תופחת רמת ההשתתפות במימון (תתווסף דרגה), כמפורט בטבלה הבאה:
מספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות גובה ההשתתפות המדינה
36 שעות ומעלה על-פי מבחן ההכנסה
35-32 שעות על-פי מבחן ההכנסה בתוספת דרגה

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • לאחר שניתן אישור ממנהל/ת הצהרון על קבלת הילד למסגרת, אחד מהוריו של הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו, יגיש את הבקשה לסיוע באמצעות שאלון ההרשמה המקוון למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים.
 • הורים המעוניינים לקבל סיוע במילוי השאלון יכולים להתקשר למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטלפון 12222969 או *2969 .
 • ההורים נדרשים למלא את שאלון ההרשמה בכל מקרה, גם אם הם מוותרים על זכאותם לסיוע במימון.
 • יש לסרוק ולצרף לשאלון המקוון את המסמכים והטפסים הבאים:
  • צילום תעודת זהות של האם, או של אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד), כולל הספח עם פרטי בן הזוג והילדים. אפוטרופוס (שאינו ההורה של הילד) יצרף צו מינוי אפוטרופוס.
  • אישור קבלה לצהרון, חתום על-ידי מנהל/ת הצהרון (ראו נספח 6 בנוהל).
  • בקשה והצהרה של זוג הורים / הורה יחיד (ראו נספח 6 בנוהל).
  • המסמכים המפורטים, בהתאם למקרי הזכאות, בטבלה שבנוהל. את הטפסים והאישורים השונים ניתן למצוא בהמשך הנוהל.
 • ניתן להיעזר בסימולטור המסמכים של האגף למעונות יום ומשפחתונים.
 • הורה שיש לו יותר מילד אחד השוהה בצהרון, ימלא שאלוני הרשמה ויצרף אישורי קבלה לצהרון לגבי כל אחד מילדיו, אך יצרף רק בשאלון הראשון את כל שאר המסמכים הנדרשים לצורך בחינת זכאותו.
 • בסיום תהליך הרישום יתקבל מספר בקשה, המהווה אסמכתא לקליטת השאלון במערכת. יש לשמור את המספר לצרכי בקרה, מעקב והזדהות בכל פנייה למוקד.

קבלת הסבסוד

 • הסבסוד, בהתאם לדרגה שנקבעה, יינתן מיום מתן ההכרה לצהרון או מיום כניסת הילד לצהרון, לפי המאוחר מביניהם.
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר עד ל-15 בחודש, הסבסוד לאותו חודש יינתן באופן מלא בהתאם לדרגה שנקבעה להורים.
  • אם הילד נכנס לצהרון המוכר אחרי ה-15 בחודש, הוריו לא יהיו זכאים לסבסוד באותו חודש והם יחויבו לשלם את העלות המלאה בגין השהות בצהרון.
 • סכום הסבסוד יועבר ישירות ממשרד הרווחה לצהרון.

אם שנמצאת בחופשת לידה

 • הזכאות של אם בחופשת לידה היא לתקופה של 15 שבועות מהתחלת חופשת הלידה.
 • במקרה שנולד יותר מתינוק אחד באותה לידה, תוארך תקופת הזכאות ב-3 שבועות עבור כל ילד נוסף.
 • כמו כן, לאם שחופשת הלידה שלה הוארכה בשל אשפוז שלה או של התינוק, תוארך בהתאם גם תקופת הזכאות.
 • גובה הדרגה יהיה בהתאם לדרגה שנקבעה לאם לפני שיצאה לחופשת הלידה.
 • על האם לעדכן את מספר הנפשות, בצירוף הספח של תעודת הזהות שלה. חישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לפי מספר הנפשות העדכני יחול מחודש הלידה.
 • בתום חופשת הלידה על האם לדווח על חזרתה לעבודה באמצעות אישור מעסיק.

פנייה לוועדת חריגים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים